Přeskočit na obsah

Život v keramické dílně

V tomto školním roce na naší škole funguje opět keramická dílna s vlastní pecí. Zájmovou činnost v keramické dílně si letos pro naše žáky zajišťujeme sami. Zatím je skromně vybavena materiálem pro tvoření a zdobení a několika kousky náčiní pro práci s keramickou hlínou. Postupně však věříme, že nám nové pomůcky budou přibývat. V současné době probíhají v odpoledních hodinách 4 kurzy, ve kterých se v dílně střídá 39 žáků. Některé práce našich šikovných umělců si můžete prohlédnout na fotografiích.