Přeskočit na obsah

Výstražná stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče a milí žáci,

Dne 27. 11. 2023 proběhne jednodenní výstražná stávka. Základní škola a Mateřská škola Perštejn bude kompletně uzavřena.

Důvody stávky:

· Dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství

· Nedostatečné zajištění finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol

· Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.)

· Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti

· Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky

· Snížení počtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě

· Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.)

 S pozdravem a vírou ve zlepšení situace ve školství Josef Patík, ředitel školy.