Informace pro ZŠ

Informace pro rodiče dětí ZŠ

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání čitelně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu.

Cena čipu je 50,– Kč. Čip se hradí hotově v kanceláři vedoucí jídelny. Pokud se neztratí či nezničí bude platný po celou dobu stravování. Po ukončení stravování se za vrácený čip vrátí celá záloha.

V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit ve školní jídelně- záloha propadá a strávník si musí zakoupit nový čin. Starý čip bude zablokován!

Výdej obědů (pokud není zkrácena výuka) je v době od 11.30 do 14.00.

 Stravu je nutné odhlásit a přihlásit den předem nebo nejpozději do 8.00 hodin daného dne.

Odhlašovat a přihlašovat žáky:

–      na telefonním čísle 474 394 121

–      v budově školy u vedoucí stravování

–      e-mail ondracek.jana@seznam.cz

Rodiče nemocného dítěte musí odhlásit oběd. Neodhlášené obědy propadají bez náhrady. První den nemoci je možné vydat oběd do jídlonosičů. Výdej do jídlonosičů každý potvrdí podpisem a časem výdeje. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte nelze obědy odebírat. V souladu s legislativou upravující školní stravování musí být obědy odhlášeny.

Cena oběda:

Žáci 7 – 10 let          20,– Kč

11 – 14 let                22,– Kč

15 let                        24,– Kč

Způsob hrazení stravného:

Hotově

Stravné se bude vybírat od 7.00 do 11.30, 12.00 do 15.30 a to v tyto dny:

24.9.2018, 22.10.2018, 26.11.2018, 17.12.2018, 21.1.2019, 25.2.2019, 25.3.2019, 29.4.2019, 27.5.2019

 Dále je možno zaplatit od 7.00 do 8.00 každý den.

Bankovním převodem na účet školy 109561135/0300 vždy do 15. v měsíci.

Zálohy:

1.-4. třída 440,– Kč                5.-8. třída 490,– Kč                9. třída       530,– Kč

Vaše platby musejí být na účtu školy nejpozději do 15. dne v měsíci na měsíc následující, jinak vaše dítě nedostane oběd.  Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka, které určí ved. ŠJ. Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení strávníka a třídu (Novák Jan – 2.). Stravné bude vyúčtováno 1x za školní rok – přeplatky si vyzvednete v kanceláři vedoucí jídelny koncem června (termín bude upřesněn).

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory