Přeskočit na obsah

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Barevný svět kolem nás“

ŠVP pro předškolní vzdělávání v PDF

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ

                                „BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS“

Obsah:

1. Identifikační údaje                                                                6

2. Obecná charakteristika školy                                             7

3. Podmínky předškolního vzdělávání                                 8

        3.1 Věcné podmínky                                                        8

        3.2 Životospráva                                                              10

        3.3 Psychosociální podmínky                                        12

        3.4 Organizace chodu MŠ                                                13

        3.5 Personální a pedagogické zajištění                        14

        3.6 Spoluúčast rodičů                                                         15

4. Organizace vzdělávání                                                          16

        4.1 Vnitřní uspořádání MŠ a přijímání dětí

                   k předškolnímu vzdělávání                                    16

        4.2 Specifika organizace vzdělávání                                17

        4.3 Vnitřní denní režim                                                    18

5. Charakteristika vzdělávacího programu                           19

        5.1 Naše vize                                                                   19

        5.2 Specifika předškolního vzdělávání,

         metoda a formy práce                                                        20                                                     

        5.3 Cíle předškolního vzdělávání                                    21

        5.4 Klíčové kompetence                                                   22

6. Vzdělávací obsah – Integrované bloky                              24

        6.1 Barevný podzim                                                         25

        6.2 Kouzelná zima                                                                29

        6.3 Čarovné jaro                                                              33

        6.4 Báječné léto                                                               37

7. Evaluační systém                                                                   42

        7.1 Evaluace – metody                                                     43

        7.2 Prostředky evaluace                                                  44

8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami                  45

        8.1 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými

                  potřebami                                                                45

        8.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými

                  potřebami                                                                45

        8.3 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými

                  podpůrnými opatřeními                                       46

9. Vzdělávání dětí nadaných                                                  46


Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře a my je mohli  pochválit – a nedopusťme, aby je udělalo špatně a my je za to museli kárat.                                                                                                                             PhDr. Zdeněk Matěječek

„BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS“

ŠVP vychází z analýz podmínek MŠ, na jeho tvorbě a realizaci se podílí celý tým. Byl projednán pedagogickou radou.ŠVP je s rodiči projednáván na schůzce na začátku školního roku.

Jeho účinnost je plánována na období 3 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.
1.      IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

NÁZEV ŠKOLY:                        ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PERŠTEJN, OKRES                                                            CHOMUTOV

ADRESA:                                 HLAVNÍ 57, PERŠTEJN 431 63, OKRES CHOMUTOV

TELEFON MŠ:                         447 394 149

ZŘIZOVATEL ŠKOLY:                OBECNÍ ÚŘAD PERŠTEJN

ADRESA ZŘIZOVATELE:          HLAVNÍ 159, 431 63 PERŠTEJN

TELEFON:                                474 394 197

ŘEDITEL ŠKOLY:                      Od 1. 8. 2018 Mgr. JOSEF PATÍK

JMÉNA ZPRACOVATELŮ ŠVP PV:       VEDOUCÍ MŠ: MARTINA KRÁLOVÁ
                                                           UČITELKY MŠ: MARCELA NOVÁKOVÁ
                                                                                   MICHAELA PEČENKOVÁ
                                                                                   PETRA HAMATOVÁ

IČO: 447 95 603
ČÍSLO JEDNACÍ: ZŠMŠP/45/2020 aktualizován, původně: 1/2017


MATEŘSKÁ ŠKOLA S CELODENNÍM PROVOZEM
ŠPV VP „BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS“ byl projednán na pedagogické poradě.

KAPACITA: 50 DĚTÍ

PROVOZNÍ DOBA: 6:00 – 16:00

                    2.      OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola v Perštejně je dvoutřídní venkovská škola s kapacitou 50 dětí. Navštěvují ji děti od 2 do 6 let z Perštejna a přilehlých vesnic.

Naše MŠ se nalézá v údolí mezi dvěma velkými kopci. Z oken MŠ můžeme pozorovat celý rok změny, kterými příroda prochází v různých ročních obdobích. I díky této zvláštní poloze obce Perštejna jsme se rozhodli pro název ŠVP „Barevný svět kolem nás“, který bude děti učit porozumět změnám v přírodě i v prostředí kde žijeme, vše kolem nás se mění, vyvíjí a pohybuje, proměňuje a s těmito změnami je třeba počítat. Koncepcí naší MŠ je sladit vnitřní prostředí MŠ a venkovními prostory MŠ, aby odpovídaly potřebám dětí, jejich tvořivosti, kreativitě, chuti poznávat a vytvářet nové věci, aby se zde odrážel kladný vztah k přírodě, naší obci i naší MŠ.

Mateřská škola je umístěna ve středu obce, ve dvoupatrové vile obklopena zahradami okolních rodinných domů. U školy je velká zahrada s pískovištěm, prolézačkami, dřevěným domkem, přístřeškem. Zahrada je využívána hlavně v dopoledních hodinách, při hezkém počasí i odpoledne.

Má vlastní kuchyni, která byla postupně rekonstruovaná, postupně se modernizuje i její zařízení, vaří se zde i pro žáky ZŠ.

Stravování je zajištěno školní jídelnou, která vaří i pro ZŠ.

Z okna MŠ je překrásný výhled na okolní zalesněné kopce, které hlavně na podzim skýtají překrásný barevný pohled. Do všech prostor má přístup slunce. Školka je dvoutřídní.

3.      PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁNÍ

          3.1     VĚCNÉ PODMÍNKY

Prostory tříd umožňují vytvoření hracích koutů. Třídy jsou odděleny tělocvičnou s klavírem a novým pohádkovým koutem. Zahrada je vybavena průlezkami, domečkem, velkým pískovištěm a umožňuje svojí velikostí dostatek pohybu dětem od jara do podzimu.

V přízemí MŠ jsou dvě prostorné šatny pro obě třídy rekonstruované v roce 2015, sociální zařízení, jídelna pro malé děti. Třídy jsou propojeny prostornou tělocvičnou a společným sociálním zařízením.

Mateřská škola je nově rekonstruována – fasáda, plastová okna, nově vybavené šatny, nová lehátka na odpočinek.

Třídy jsou již částečně vybaveny novým zařízením. K příjemnému prostředí MŠ přispíváme výzdobou tříd, šaten a chodeb dětskými výkresy, které jsou často obměňovány podle ročních období a příležitostí.

Místnosti vybavené hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobností.

V létě 2017 proběhla rekonstrukce 2. tříd, výmalba, podlahy, koberce, lino.

V naší MŠ máme 2 třídy, každá má prostor pracovní a herní, ve třídách je nový nábytek uzpůsoben tak, aby si děti mohly dle dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru. V pracovní části také probíhají činnosti výtvarné a pracovní a to jak skupinové práce, tak individuální tvorba.

V každé třídě máme vytvořené tematické kouty, které odpovídají různým tematickým celkům podle třídních plánů, podle ročních období, společenských událostí a podobně.

Obě třídy jsou propojeny nově renovovanou tělocvičnou. Tato je vybavena cvičebními pomůckami a nástroji. V tělocvičně je klavír a hudební koutek. V druhém rohu je také nový TV koutek.

Za oběma třídami se nachází ložnice, která je opatřena zdravotně nezávadným nábytkem.

Mezi oběma třídami se nachází WC a umyvadlo, které využívají děti obou tříd při činnostech ve třídách.

Další hygienická zařízení se nacházejí v přízemí budovy vedle společné jídelny.

Do jídelny, která je od školní jídelny oddělena, přecházíme ze tříd v 1. patře

 a to postupně podle tříd. Dbáme zejména na bezpečnost dětí při přesunech do jídelny.

Záměry: V budoucnu bychom chtěli vybavit zahradu novými herními prvky, v             prostorách MŠ plánujeme rekonstruovat jídelnu pro MŠ.

3.2     ŽIVOTOSPRÁVA

Naše MŠ má vlastní školní kuchyni, do ŠJ dochází i děti ZŠ (mají samostatnou jídelnu).

– strava je pestrá, plnohodnotná, s velkým podílem ovoce a zeleniny, ať už na svačinu, tak také po svačině

– před každým jídlem dodržujeme hygienu, děti si připravují příbory samy

– stravování pobíhá ve dvou fázích podle tříd, jak přesnídávka, tak oběd a odpolední svačina

– obědy rozdávají paní učitelky od výdejního okénka

– zohledněny jsou větší porce pro děti starší (OŠD apod.)

– děti do jídla zásadně nenutíme, snažíme se je podporovat vhodnou motivací, pochvalou za snahu jídlo aspoň ochutnat

– pitný režim -nápoje jsou připravovány v kuchyni MŠ

Dětem jsou podávány nejen při přesnídávkách a obědě, ale i průběhu celého dne dle potřeby dětí i při pohybu venku

・  Druhy nápojů:  černý, ovocný čaj, šťáva, voda, džus

・  Způsob obsluhy:

                        Při přesnídávce a obědě obsluhují paní učitelky. V průběhu celého dne mají děti k dispozici svůj hrneček a konvice s nápojem

・       Interval mezi jídly:     dle předepsané normy 3h

stravujeme se zvlášť po třídách

・  Pohybové aktivity:

             Při každodenním ranním cvičení, pohybu venku, při sportovní tanci s hudbou, pobytem na hřišti

・       Pohyb venku:

            V režimu je zařazen vždy v maximální délce 1:00 – 2:00 hod. Vždy s přihlédnutím na počasí.

Při velmi silném větru, dešti nebo mrazu -10°C se pohyb venku nekoná. Dětem je zajištěna kvalitní náhradní pohybové využití v prostorách MŠ.

・       Odpočinek a spánek:

            V režimu od 12:15 – 14:00 na lehátkách v ložnici MŠ, která je denně uklizena a vyvětrána. Děti si nosí své pyžama, každé má své vlastní obrázkem označené lehátko.

Děti v předškolní třídě odpočívají v rozmezí 12:30 – 13:00 na matracích a potom probíhá denní příprava na vstup do ZŠ a výuka angličtiny.

3.3    PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

– navazujeme vzájemný pocit důvěry a bezpečí

-usnadňujeme dítěti období adaptace v MŠ citlivým způsobem

– učíme děti ohleduplnosti, vzájemné toleranci a spolupráci

– každé dítě má stejná práva, možnosti a povinnosti

-nabízíme dětem činnost dle jeho zájmu a vyspělosti

– podporujeme důvěru v sebe sama

– je respektovány osobní svoboda a volnost dětí, která je v souladu s respektováním pravidel

・       Soužití v MŠ:

Vzhledem přijímání dětí od 2 let vytváříme vhodné prostředí pro pohyb dětí

 mladších 3 let – menší židle, vhodné pomůcky a hračky, hygienické.

Týdenní plán je vypracován s přihlédnutím na děti od 2 let.

3.4     ORGANIZACE CHODU MŠ

・  Denní řád je flexibilní, reagujeme na náhodně vzniklé situace, nedržíme se striktně předem připravené činnosti

・  Organizace chodu probíhá také přihlédnutím k adaptaci nově příchozích dětí a dětí od 2 let

Uspořádání dne:

6:00

・  MŠ se otvírá, děti se scházejí v určené třídě, zde si volně hrají, zapojují se do činností, které jim nabídne učitelka

8:00 – 9:00

・  dopolední blok činností přerušených svačinou

・  dokončení řízených i spontánních činností, zařazování zdravotně preventivních pohybových aktivit

・  hygiena, pitný režim

9:00 – 11:30

・  pohyb venku se spontánními a řízenými aktivitami dětí, hygiena

11:30 – 12:15

・  oběd, hygiena

12:15 – 14:00

・  odpočinek, spánek, aktivity nespících dětí, příprava dětí na vstup do ZŠ, dokončení činností započatých v dopoledním bloku

14:00 – 16:00

・  hygiena, svačina, spontánní aktivity dětí, pokračování a dokončení započaté práce – individuálně

Odpolední program je společný pro obě třídy od 14:30 – 16:00.

Pravidla soužití jsou obsažena v třídních vzdělávacích programech.

Adaptace probíhá pozvolna po dohodě s rodičem s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte.

Plánování vzdělávací nabídky probíhá průběžně za spolupráce všech učitelek.

Organizaci dne je možné kdykoliv vzhledem k potřebám dětí, nebo jiné akci MŠ, výjimečným situacím, nebo přáním rodičů, změnit

3.5    PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

・  pedagogické pracovnice mají předepsanou kvalifikaci, střední pedagogickou školu

・  vedoucí učitelka dostala v roce 2012 osvědčení ,,logopedické asistentky“ pro práci s dětmi s vadou řeči v rámci logopedické prevence

・  od září 2016 pracuje v naší MŠ asistentka pedagoga.

・  pedagogické pracovnice se neustále sebevzdělávají formou školní a četby odborné literatury

・  úroveň pedagogických pracovnic naši MŠ (jejich chování, jednání a způsob práce) je v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělání předškolních dětí

      ·   služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech

          zajištěna optimální pedagogická péče o děti.

      ·   je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti

           učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny.

・  zajištění odborné péče:

V pravidelných intervalech navštěvuje naší MŠ speciální pedagog – logoped.

3.6    SPOLUÚČAST RODIČŮ

・  mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra, vstřícnost a porozumění i ochota spolupracovat

・  snažíme se vyhovět individuálním požadavkům jednotlivých rodičů

・  rodičům umožňujeme kdykoliv vstoupit do naší MŠ, zúčastnit se různých programů, mohou se spolu podílet plánování programu naši MŠ

・  s rodiči vedeme individuální pohovory o dětech a prospívání jejich dítěte

・  učitelka zjišťuje s jakými zkušenostmi a na jaké vývojové úrovní dítě přichází do MŠ z rodiny                                   

・  ctíme a chráníme soukromí rodiny

・  pro rodiče jsou organizovány školní schůzky

・  informace o dění v MŠ jsou vyvěšeny na nástěnkách tříd v šatnách MŠ

・  všechny informace, akce, články jsou uvedeny na internetových stránkách ZŠ a MŠ Perštejn

4      ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

          4.1    VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNI ŠKOLY A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU                                                      VZDĚLÁNÍ

Naše MŠ je dvoutřídní, děti se přijímají (viz. Směrnice, Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělání v MŠ“) ve věku od 2 do 6 let, výjimečně děti do 7 let, pokud mu byl udělen odklad školní docházky.

Při přijímání dětí dvouletých postupujeme dle platných zákonných norem.

S účinností od 1. 1. 2017 platí povinné předškolní vzdělávání (§178 odst. 2 školského zákona). Pokud se už dítě v mateřské škole vzdělává, pokračuje v předškolním vzdělávání. Dítě je povinno navštěvovat MŠ nejméně 4 hodiny denně.

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

1.  individuální vzdělávání dítěte – bez pravidelné docházky do MŠ

2.  vzdělávání v přípravné třídě ZŠ

3.  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky

Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod MŠ, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí, které mají na předškolní vzdělání ze zákona nárok a dětí, pro které je vzdělán povinné.

Na základě tohoto seznamu ředitel školy ověří, zda zákonní zástupci splnili svou povinnost a přihlásili dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Děti pro nový školní rok se přijímají dle školského zákona.  Termín a místo je uvedeno na vývěskách MŠ, webových stránkách školy.

Dítě může být přijato i k předškolnímu roku i v průběhu školního roku.

Plnit povinnost předškolního vzdělání je však u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, nutné od začátku školního roku.

Konkrétní kritéria pro přijetí zveřejní ředitel školy před zápisem.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 a)  žádost o přijetí dítěte

 b)  evidenční list dítěte potvrzený pediatrem

 c)  přihlášku ke studování

 d)  potvrzen o pravidelném očkování

4.2    SPECIFIKA ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Vzhledem ke smíšenému věku dětí je nutné vždy poctivě promýšlet organizace činností s ohledem na věkové složení a aktuální počet přítomných dětí.

・  Pracujeme:

・  Individuálně s jednotlivými dětmi nespecifikovaných skupinách dětí

・  Pracujeme s dětmi mladšími 3 let, které potřebují specifický přístup i pomůcky

・  Záměr:

・  Dovybavení 1. třídy specifickými pomůckami pro děti mladší 3 let

・  Stoličky k WC

・  Didaktické pomůcky

4.3        VNITŘNÍ DENNÍ REŽIM

6:00 – 8:00

・  příchod dětí do MŠ

・  spontánní zájmové aktivity

8:00 – 8:30

・  osobní hygiena, dopolední svačina 1. skupina

8:00 – 8:30

・  pohybové aktivity 2. skupina

8:30 – 9:00

・  osobní hygiena, dopolední svačina 2. skupina

8:30 – 11:45

・  volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pomocníky, zaměřené na soustředění individuální či skupinové práce, činnosti pro předškolní děti

・  pohyb venku (vše dle skupin)

11:30 – 12:15

・  oběd po skupinách

12:15 – 14:00

・  spánek – mladší děti,

・  individuální práce s dětmi

・  příprava na vstup do ZŠ

14:00 – 14:30

・  hygiena, odpolední svačina

14:30

・  volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovnicemi

5. Charakteristika vzdělávacího programu

Záměrem našeho programu je, aby dítě získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Zaměřujeme se na získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Zejména aktivní účastí dítěte na objevování světa a prožitek z něj, zdokonalování praktických dovedností, které dítě použije na základě svých znalostí. Škola je specifická ve věkovém složení tříd, které je heterogenní, a jsou zde děti od 2,5 do 7 let. Vytváříme dětem přirozené prostředí, kde se budou cítit bezpečně a budou mít možnost rozvíjet svou osobnost ve všech oblastech RVP PV. Hlavní myšlenkou programu je zdravý životní styl, ekologie, aktivní spoluúčast rodičů, environmentální výchova.

Naší snahou je vytvářet volnější organizaci dne a přizpůsobovat se potřebám dítěte. Vstup dítěte do programu volíme nenásilný a snažíme se ho vhodně motivovat. Každý den budou pedagogové reagovat na vzniklé situace a potřeby dětí a podle toho vytváříme, měníme a doplňujeme denní, týdenní, měsíční nebo roční TVP PV. Pedagog s dětmi co nejvíce komunikuje a dává jim možnost volného výběru činností, které budou směřovat k danému programu. Dítě má právo vlastní volby, ale také povinnost respektovat potřebu druhých a určitá pravidla, která si určí spolu s pedagogem.

        5.1 Naše vize

 • Vedení dokumentace-podrobnější zápisy v třídních knihách, důsledněji zapisovat ranní filtr, případné odchylky ve zdravotním stavu dítěte, odchod dítěte z MŠ ze zdravotních důvodů, potvrzení od lékaře, že dítě může po nemoci navštěvovat MŠ
 • V každé třídě bude mít dítě založeno své portfolio, které je průběžně doplňováno
 • Nadále budeme organizovat sportovní kurzy – bruslení, plavání a lyžování
 • Navážeme na započatou spolupráci s dětským domovem v Kovářské-sbírka na podporu domova, společné akce
 • Zlepšení prostředí MŠ – rekonstrukce WC a umývárny, vymalování společných prostor chodby
 • Obnova a vybavení školní zahrady
 • Dovybavení tělocvičny – nové pomůcky na cvičení, pomůcky vhodné pro děti mladší tří let
 • Obnovení technického vybavení MŠ – počítače, interaktivní tabule

        5.2 Specifika předškolního vzdělávání, metoda a formy práce

METODY:

 • zaměstnávat a bavit děti přirozeným dětským způsobem, vytvářet podnětné, radostné a obsahově bohaté vzdělávací prostředí
 • poskytnout pomoc a podporu v míře, kterou dítě individuálně potřebuje, vázat vzdělávání důsledně k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb specifických
 • zařazovat metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost, zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti
 • tyto metody snáze odhalují charakterové vlastnosti předmětů a vztahů mezi nimi a také vyžadují aktivitu dětí, přinášejí jim silný citový zážitek, který umocňuje a usnadňuje učení

FORMY:

 • učební aktivity probíhají formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby
 • uplatňovat situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí v okamžiku, kdy je potřebuje a chápe jejich smysl, jádro vzdělávání neleží v řízených činnostech, ale ve všem co se v mateřské škole děje
 • spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby, proto je třeba poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné
 • specifickou formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelkou přímo, nebo nepřímo motivovaná, v níž je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované) učení, tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně

5.3 Cíle předškolního vzdělávání

 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 • pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • rozhodovat o svých činnostech
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • spolupracovat s ostatními
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se sním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 • zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

        5.4 Klíčové kompetence

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • je schopno chápat, že lidé jsou různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • uvědomuje si svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

6. Vzdělávací obsah

Integrované bloky

Hlavní téma: Barevný svět kolem nás

Barevný podzim

1) Já a kamarádi v naší mateřské škole

2) Jak to bylo, pohádko?

3) Dary podzimu

4) Hop do pelíšku

Kouzelná zima

1) Martin na bílém koni

2) Čertoviny

3) Vánoce už jsou za dveřmi

4) Ledová královna

Čarovné jaro

1) Probuďte se, jaro je tu!

2) Veselé Velikonoce

3) Červená, stát!

4) Moje maminka

Báječné léto

1) Děti

2) Voda voděnka

3) Z pohádky do pohádky

4) Těšíme se do školy

6.1. Barevný podzim

1. Já a kamarádi v naší mateřské škole

Tento blok je zaměřený na adaptaci nových dětí na nové prostředí

mateřské školy

Specifické cíle:

 • nenásilná adaptace dítěte na nové prostředí naší MŠ, dokázat se odpoutat na určitou dobu od rodičů
 • samostatně vyjadřovat své potřeby, umět vyslechnout kamaráda, komunikovat s ostatními dětmi i s učitelkami
 • v řečovém projevu nepoužívat vulgarismy
 • získat sebedůvěru a důvěru ke kamarádům, umět mladším a novým dětem pomoci s tím, s čím si neví rady

Hlavní činnosti:

 • volné hry dle vlastního výběru / námětové, konstruktivní, dramatizující/
 • seznamování s prostředím MŠ / šatna, herna, umývárna, WC, zahrada MŠ,…
 • hry na rozvoj smyslového vnímání / kontaktní, pohybové, sluchové,… Co se ve třídě změnilo? Kdo tě volá? apod.

Očekávané výstupy:

 • dítě navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno péče /paní učitelky/, dokáže se odpoutat od své rodiny
 • bez zábran komunikuje s ostatními dětmi i dospělými
 • nepoužívá vulgarismy
 • navazuje a udržuje dětská přátelství, pomáhá novým kamarádům

2. Jak to bylo, pohádko?

V tomto bloku se zaměříme na seznámení s pohádkou „O pyšné řepě“, která je méně známá a s pohádkou „Chaloupka Roubenka“. Zařadíme nejen poslech pohádky, ale také vyprávění děje, dramatizaci, výrobu papírových loutek a kreslení.

Specifické cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj smyslového vnímání – kultivace paměti, představivosti a fantazie, slovní zásoby a souvislého vyjadřování
 • vytvoření základů estetického vztahu ke kultuře a umění

Hlavní činnost:

 • lokomoční činnosti/chůze, běh, skoky, lezení – napodobujeme zvířátka/
 • poslech četby, reprodukce a dramatizace pohádek / Boudo, budko, O veliké řepě, O pyšné princezně, Míček Flíček apod.
 • vyrábíme papírové loutky, kulisy, kreslíme a malujeme obrázky, manipulujeme s nůžkami, barvami, štětcem, tužkou,…
 • učíme se zpaměti verše, krátké texty/ st. děti/

Očekávané výstupy:

 • dítě zvládá základní pohybové dovednosti, orientuje se v prostoru
 • dítě vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů, naučí se zpaměti krátké texty, umí formulovat otázky, odpovídat, samostatně či pomocí otázek vypráví pohádku
 • má vytvořen kladný vztah ke kultuře a esteticky vnímá její hodnotu

3. Dary podzimu

Hlavním cílem tohoto bloku je učit děti vše o podzimu, o změnách v přírodě, o krásách barevné přírody, budeme využívat plodů: ovoce, kaštanů, jeřabin, barevného listí (výroba housenky, podzimníčků, papírových stromečků,…) další téma bude také o papírových dracích – písničky, básně, drakiáda, výroba papírových dráčků s ocáskem z jeřabin apod.

Specifické cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj tvořivosti, fantazie a představivosti
 • získat nové poznatky o přírodě / vnímání změn v přírodě, sklizeň úrody, plody a jejich užití, využití přírodnin,…
 • umět vnímat krásu přírody
 • umět rozlišit, co prospívá zdraví, co mu naopak škodí, mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví

Hlavní činnosti:

 • smyslové hry / procvič. zrak, sluch, hmat, čich i chuť /
 • recitace veršů a zpěv písní s podzimní tématikou /viz. zásobník veršů a písní/
 • pozorování přírody při pobytu venku
 • sběr a hry s přírodninami /navlékáme korále z jeřabin, z listí vyrábíme housenku, barvíme a otiskujeme listy, z vylisovaného listí vytváříme podzimníčky apod./
 • pouštíme draky a dráčky

Očekávané výstupy:

 • dítě vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
 • dítě umí tvořit dle své představivosti a fantazie
 • dítě má osvojeny základní poznatky o sobě, o rodině, životě a činnostech člověka, o přírodě a přírodních jevech
 • dokáže vnímat krásu okolní přírody
 • má povědomí o významu životního prostředí pro člověka
 • uvědomuje si, co je nebezpečné, vyhýbá se nebezpečím

4. Hop do pelíšku

Protože se blíží zima, všechna zvířátka i my lidé se na ni připravujeme.

Chceme, aby děti pochopily, že svět lidí a zvířat je vlastně v zásadě stejný

-chystáme si obydlí (chráníme a bráníme si jej), sháníme si potravu, staráme se o mláďata apod. Budeme si vyprávět o tažných ptácích, o zvířátkách, která zde zůstávají a jakým způsobem přezimují, která zimu prospí,…Výtvarně ztvárníme ježka v listí, ptáčky v krmítku,…

Specifické cíle:

 • zvládat základní pohybové dovednosti, orientovat se v prostoru
 • rozvíjet poznatky o přírodě – učit děti chápat souvislost: bude zima = musíme se všichni zabezpečit /lidé i zvířátka/,jak a proč
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobovat se, spolupracovat, vnímat a přijímat hodnoty v tomto společenství uznávané

Hlavní činnosti:

 • pohybové činnosti, TV chvilky – motivace zvířátky, PH „Hop do pelíšku“ (orientace v prostoru)
 • ekologická hra: „Mraveniště“
 • výtvarné ztvárnění představy a fantazie, užívání různých výtv. technik
 • individuální či skupinové hovory v komunitním kruhu
 • prohlížení obrázkových knih a encyklopedií

Očekávané výstupy:

 • dítě zvládá základní pohybové dovednosti, orientuje se v prostoru, má koordinované pohyby
 • dítě má povědomí o různých výtvarných technikách, základní výtvarné techniky ovládá
 • rozumí všemu, co se kolem něj děje a mění
 • vyjadřuje samostatně své myšlenky, nápady, pocity
 • uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

6.2. Kouzelná zima

1. Martin na bílém koni

Bude-li v tomto období sníh, budeme děti seznamovat s vlastnostmi sněhu, hrát si s ním, stavět sněhové stavby a sněhuláky, experimentovat (rozpouštět v misce a pozorovat vliv tepla na sníh). Naučíme se celou řadu básniček, písniček, říkadel s pohybem se zimní tématikou.

Specifické cíle:

 • rozvoj poznatků o zimní přírodě – praktické zkušenosti a pozorování /počasí, ochlazování, padající sníh a seznamování s jeho vlastnostmi/
 • péče o zdraví /otužování, výživa, oblékání v zimě, ochrana proti prochladnutí, aktivní pohyb venku/
 • vytvoření představ o čase /ráno, poledne, večer/, krátké dni a dlouhé noci v zimním čase
 • vnímání krás přírody
 • rozšiřovat repertoár dětských písní a básní

Hlavní činnosti:

 • pozorování přírody při pobytu venku, hry se sněhem a na sněhu
 • pokusy se sněhem /poznáváme vliv tepla na sníh, rozpouštíme jej v misce v teple MŠ/
 • rozhovory v komunitním kruhu, využití obrazového materiálu
 • zdobíme si naší mateřinku výrobky se zimní tématikou – pracujeme s papírem, textilií, lepidlem, přírodninami apod.
 • zpíváme písně, recitujeme říkadla o zimě /Už Martin na bílém koni,…

Očekávané výstupy:

 • dítě rozumí všemu, co se v přírodě děje a mění
 • umí rozlišit, co prospívá zdraví a má povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí
 • orientuje se v čase a prostoru
 • umí vnímat krásu zimní přírody
 • zpaměti recituje básně a zpívá písně se zimní tématikou

2. Čertoviny

Chceme, aby se děti čertů nebály, ale že si s ním mohou užít spoustu zábavy,

aby pochopily, že čerti jsou výplodem lidské fantazie. Budeme o čertech

zpívat „Kolíbala bába čerta“, říkat říkadla „Hudry, hudry“ báseň „Čertík

Bertík“, apod. Budeme si vyrábět čertíky z papíru, kreslit si je.

Specifické cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností, naučit děti sladit pohyb s hudbou, s verši, využít nástrojovou zvukomalbu
 • rozvoj komunikativních dovedností, umět vést dialog, rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování
 • naučit verše zpaměti a rozšířit repertoár písní
 • získávat schopnosti řídit své chování vůlí, překonávat strach, poznat, že čert je pouze výplod lidské fantazie a že se ho nemusíme bát
 • naučit děti spolupracovat, naslouchat, veřejně vystupovat

Hlavní činnosti:

 • pohybové činnosti, spojujeme pohyb s hudbou, verši, zařazovat taneček ve dvojicích /Kolíbala bába čerta, Máme špičky jak šavličky,…
 • výtvarné ztvárnění představy a fantazie /pracujeme s různým výtvarným materiálem/
 • procvičování techniky stříhání, práce s papírem /st. děti samostatně, ml. děti s dopomocí/
 • hra na rytmické a instrumentální nástroje, zpěv za doprovodu klavíru
 • „Mikulášská nadílka“ – děti překonávají strach a Mikulášovi a čertovi recitují nebo zpívají

Očekávané výstupy:

 • dítě má koordinované pohyby a umí sladit pohyb s hudbou
 • umí vést rozhovor, domluví se slovy i gesty, jeho slovní zásoba a úroveň souvislého vyjadřování je přiměřené věku
 • zpaměti recituje básně a zpívá písně o čertech a čerticích
 • záměrně se soustředí na činnost, překonává strach a pozná, že čert je pouze výplod lidské fantazie a že se ho nemusíme bát
 • spolupracuje, umí naslouchat, respektuje druhé, překonává ostych při veřejném vystoupení

3. Vánoce už jsou za dveřmi

Tímto blokem chceme děti vést k dodržování tradic oslav vánočních svátků.

Každý rok připravíme pro naše blízké slavnostní vystoupení (vánoční besídku)

a ještě před tím uspořádáme vánoční dílnu, kde budeme zdobit naši školku,

vyrábět papírové ozdoby, péct a zdobit perníčky, strojit stromeček, vyrábět

vánoční svícny apod. A na závěr na děti budou čekat pod stromečkem dárky

– nové hračky do naší mateřinky.

Specifické cíle:

 • dodržování kulturních tradic, příprava slavnostního vystoupení pro veřejnost /Vánoční besídka /
 • rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech /příprava vystoupení/
 • rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí, druhým lidem
 • rozvoj poznávání a rozlišování dynamických stupňů a temp v hudebních činnostech
 • rozvoj kultivovaného přednesu básní
 • procvičovat a fixovat správnou výslovnost dětí

Hlavní činnost:

 • připravujeme hudebně-literární pásmo na vystoupení pro veřejnost
 • vyprávíme si o tradici oslav vánočních svátků, o narození Ježíška v Betlémě, o jeho významu v životě lidí
 • vyrábíme dárečky pro ty, které máme rádi /pracujeme s papírem, barvami, lepidlem a nůžkami, přírodninami apod./
 • zpíváme vánoční písně a koledy za doprovodu klavíru, hrajeme na rytmické nástroje, spojujeme hudbu s pohybem
 • učíme se verše zpaměti a recitujeme je kultivovaně
 • procvičujeme jednotlivé hlásky a vedeme děti ke správné výslovnosti a užívání správně vyvozených hlásek, provádíme cvičení

Očekávané výstupy:

 • dítě udržuje dávné tradice oslav Vánoc, pozitivně prožívá jejich význam v životě člověka
 • zvládlo společné vystoupení pro rodiče
 • má vytvořeny základy hudebních forem
 • kultivovaně přednáší básně
 • dítě správně vyslovuje, správně dýchá, intonuje

4. Ledová královna

Jednak budeme využívat sněhové nadílky (bude-li) – vyžití na sněhu, stavby, koulování, klouzání na „talířích“, prvotní seznamování s lyžováním, a jinými zimními sporty. Budeme si vyprávět a číst spoustu pohádek se zimní tématikou (Sněhurka, O dvanácti měsíčkách, Sněhová královna H. Ch. Andersena, nebo veršovaná pohádka O rukavičce). Přijmeme pozvání na účast na Školní zimní olympiádě (dle povětrnostních a sněhových podmínek).

Také je období chřipek a zimních splínů, je tedy nutné také dbát o své zdraví, využijeme programu „Alenka stůně“. A pak také dbáme o svou bezpečnost – kluzké chodníky, nebezpečný pohyb po komunikaci-nesáňkovat ani jezdit na bobech, upozorňujeme děti na nebezpečí, které nám hrozí při vstupu na tenký led!!!

Specifické cíle:

 • rozvoj poznatků o těle a jeho zdraví
 • vytváření přirozených poznávacích citů /zvídavosti, zájmu,…
 • vnímat svět všemi smysly
 • záměrně se soustředit na činnost
 • rozvoj komunikativních dovedností, souvislého vyjadřování
 • chápat moudro a ponaučení v pohádkách, umět rozlišit vlastnosti jednotlivých postav

Hlavní činnosti:

 • využíváme programu „Alenka stůně“ – ochrana zdraví před chladem a mrazem, nebezpečí v zimě /uklouznutí, tenký led,…
 • poslech četby a promítání pohádek /Sněhová královna, O dvanácti měsíčkách, O Sněhurce, O rukavičce
 • reprodukujeme slyšený text /st. d. samostatně, ml. pomocí otázek/
 • v komunitním kruhu diskutujeme nad vlastnostmi a jednáním některých postav
 • rozvíjíme poznatky o životě volně žijících zvířat, způsob jejich přezimování – přinášíme zvířátkům krmení do krmelce a ptáčkům do krmítka na zahradě MŠ

Očekávané výstupy:

 • dítě umí rozlišit, co prospívá zdraví a má povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí
 • záměrně se soustředí na činnost, projevuje aktivní zájem a zvídavost, rádo poznává nové
 • vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
 • vyjadřuje samostatně své myšlenky, nápady, pocity
 • umí rozlišovat podstatné znaky, vlastnosti postav, charakteristické rysy, podobu či rozdíl, chápe ponaučení v pohádkových příbězích

6.3. Čarovné jaro

1. Probuďte se, jaro je tu!

Společně se radujeme z příchodu jara (doufáme, že i k nám jaro dorazí včas). Učíme děti pozorovat změny v přírodě, chápat vliv tepla na sníh a led, poznávat první rostlinky, zelenající se travičku, pučící stromy apod. Učíme se celou řadu písniček a básniček, ve kterých se oslavuje konec zimy a začátek jara.

Specifické cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • rozvoj tvořivosti, základních pracovních dovedností
 • naučit děti toleranci, respektovat druhého
 • rozvoj poznatků o jaru a vytvoření kladného vztahu k přírodě

Hlavní činnosti:

 • společné hry a skupinové činnosti, kdy se děti spolupodílí na výsledku /cvičení s padákem, cvičení ve dvojicích, soutěživé hry v družstvech, …
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry se slovy, vymýšlíme a řešíme hádanky
 • experimentujeme se semínky, zkoumáme podmínky pro růst rostlin, …
 • výtvarně ztvárňujeme charakteristické znaky jara a vyjadřujeme také radost z příchodu tohoto ročního období /malujeme květiny, sluníčko, broučky, …
 • zařazujeme hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, ochotě se rozdělit o něco, půjčit si hračku, pomoci si, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 • pozorujeme krásu probouzející se přírody, radujeme se z prvních příznaků jara /zelenající se trávy, motýlků, včeliček, …
 • učíme se verše zpaměti, zpíváme písně s jarní tématikou /Každá jarní kytička, Čáry máry, Travička zelená, Na jaře, …
 • vedeme rozhovory o negativním chování některých lidí k přírodě /píseň Smeťáci, tyto jevy pozorujeme při pobytu venku /poházené odpadky v trávě apod./

Očekávané výstupy:

 • dítě vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
 • dítě správně vyslovuje, slovní zásobu a souvislé vyjadřování je na úrovni přiměřené věku
 • zvládá sebeobsluhu a má upevněné základní hygienické návyky, zvládá jednoduché pracovní úkony
 • chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný, respektuje druhé
 • umí se bránit projevům násilí jiného dítěte, ubližování a ponižování
 • rozumí všemu, co se kolem něj v přírodě děje a mění
 • dítě recituje básně a zpívá písně o jaru

2. Veselé Velikonoce

Neopomeneme oslavit i velikonoční svátky, vedeme děti k udržování tradic na vesnici, uspořádáme velikonoční dílnu. Zasejeme osení do květináčů (pšenici), vyrobíme si papírová vejce, zajíčky, kterými si vyzdobíme prostředí naší mateřské školy.

Specifické cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj řečových dovedností
 • rozvoj smyslového vnímání, paměti, pozornosti, představivosti a fantazie
 • dodržování tradic oslav velikonočních svátků
 • rozvoj estetického vnímání

Hlavní činnosti:

 • zařazujeme taneční pohybové chvilky, pro rozvoj jemné motoriky ruky pracujeme s různým materiálem, stříháme, lepíme, kreslíme a malujeme
 • recitujeme verše /velikonoční téma/, dbáme na správnou výslovnost a artikulaci, veršujeme /vymýšlíme verše/
 • do činností zapojujeme všechny smysly /zrak, sluch, čich, hmat i chuť/
 • připravujeme a účastníme se „velikonoční dílny“
 • vyrábíme a zdobíme si naši mateřinku „velikonočně“, sejeme osení a pečujeme o něj

Očekávané výstupy:

 • dítě zvládá základní pohybové dovednosti, orientuje se v prostoru, má koordinované pohyby a umí sladit pohyb s hudbou
 • dítě správně vyslovuje, správně dýchá, intonuje, vyjadřuje samostatně své myšlenky, nápady, pocity, rozumí slyšenému
 • vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů,
 • má povědomí a udržuje tradici velikonočních svátků
 • je schopno vnímat estetické hodnoty

3. Červená, stát!

Hlavním smyslem tohoto tématu je seznamování s pravidly silničního provozu, s bezpečným pohybem po komunikaci, jízdou na kole,…Dále poznávat barvy a jejich odstíny, umět je pojmenovat, orientovat se v prostoru. Neméně důležitá je prevence úrazů a poskytování 1. pomoci (základy). Dalo by se říci, že obsah tohoto bloku naplňujeme po celý rok (denně při pobytu venku,…)

Specifické cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů, rozlišovat barvy a jejich odstíny, umět je pojmenovat /st. d.  
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, dodržovat pravidla
 • seznámit se se základními pravidly silničního provozu, bezpečným pohybem na silnici, prevence a ochrana zdraví
 • seznámit se základy poskytování 1. pomoci
 • umět reagovat na smluvený signál
 • umět se orientovat v prostoru

Hlavní činnosti:

 • navozujeme hry námětové s dopravní tématikou, stavíme silnice, hrajeme si s auty, dopravními značkami – učíme se, co znamenají
 • vedeme děti k tomu, aby dodržovaly předem stanovená pravidla
 • při pobytu venku pozorujeme dopravní ruch, učíme se bezpečně pohybovat na vozovce, přecházet ji, povídáme si o možných nebezpečích a jejich následcích leporela s dopravními prostředky, CD Zvuky apod.
 • hrajeme PH s pravidly, smluvíme si signál, na který se děti učí reagovat
 • zařazujeme hry na prostorovou orientaci /v MŠ i venku/, předem vymezíme prostor a stanovíme pravidla

Očekávané výstupy:

 • vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů, rozlišuje a umí pojmenovat barvy a jejich odstíny
 • respektuje a dodržuje stanovená pravidla ve společnosti
 • má povědomí a umí dodržovat pravidla silničního provozu, uvědomuje si případná nebezpečí a následky nezodpovědného chování
 • je seznámeno se základy 1. pomoci, důležitost včasného zásahu, způsobu přivolání pomoci
 • umí reagovat na smluvený signál
 • dítě zvládá základní pohybové dovednosti, orientuje se v prostoru

4. Moje maminka

Naše maminky v květnu slaví svůj svátek a my pro ně připravíme hud.-literární pásmo, abychom jim tak vyjádřili svůj dík a lásku k nejmilovanějšímu člověku na světě, který nám dal život. Chceme, aby děti přiměřenou formou pochopily stvoření nového života. Vyrábíme pro maminky dárečky.

Děti se také seznamují, jak pečovat o novorozené miminko (při námětových hrách).

Specifické cíle:

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o tom, jak jsme se narodili /přiměřeně věku/
 • rozvoj řečových a komunikativních dovedností
 • rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie
 • rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k mamince, ke své rodině
 • rozvoj schopnosti vážit si života ve všech formách

Hlavní činnosti:

 • individuální či skupinové hovory o našich maminkách, co pro nás maminka znamená, jak jsme se narodili a jak maminky pečují o miminka, jak je hezké maminkám pomáhat, jak je pro nás důležitá celá rodina /struktura rodiny/
 • hrajeme si námětové hry „Na maminky“ a „Na domácnost“
 • učíme se verše, zpíváme písně o maminkách, připravujeme literárně-hudební pásmo na veřejné vystoupení ke Dni matek či Vítání občánků
 • vyrábíme z různých materiálů dárečky pro maminky a babičky k jejich svátku

Očekávané výstupy:

 • dítě má základní poznatky o sobě, o rodině, životě a činnostech člověka, o přírodě a přírodních jevech, o zázraku zrození nového života
 • správně vyslovuje, správně dýchá, intonuje, vyjadřuje samostatně své myšlenky, nápady, pocity, rozumí slyšenému, umí formulovat otázky, odpovídat
 • je tvořivě aktivní, využívá své fantazie a představivosti
 • má pozitivní vztah ke své rodině
 • váží si života ve všech formách

6.4. Báječné léto

1. Děti

1. června slaví svůj svátek děti, připravíme pro ně oslavu – zábavné dopoledne v MŠ, budeme pomáhat při oslavě Dne dětí na hřišti. Také chceme vést děti k poznání, že všechny děti světa jsou si rovny bez ohledu na to, z jakého kontinentu pochází, či jakou mají barvu kůže. Vedeme děti k tomu, aby si vzájemně neubližovaly, pomáhaly si, respektovaly se apod.

Specifické cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj komunikativních dovedností, umět vést dialog
 • rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě /uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí/ i k druhým dětem
 • umět řešit konflikty
 • osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě, o tom, že jsou děti z celého světa stejné bez ohledu na jejich rasu, barvu kůže či kultury

Hlavní činnosti:

 • zařazujeme pohybové hry, hrajeme je pro radost a zábavu
 • děti spolu vzájemně komunikují, vyřizují si vzkazy
 • vedeme děti k tomu, aby si vzájemně pomáhaly, neubližovaly si, uměly se omluvit, odpustit si
 • společně oslavujeme Den dětí, hrajeme si, soutěžíme, mlsáme
 • rozhovory nad obrázky ze světa, povídáme si o dětech celého světa, malujeme obrázky, zpíváme píseň „Papírová čepice“ / o černouškovi/

Očekávané výstupy:

 • dítě zvládá základní pohybové dovednosti, orientuje se v prostoru, má koordinované pohyby a umí sladit pohyb s hudbou
 • dítě správně vyslovuje, správně dýchá, intonuje, vyjadřuje samostatně své myšlenky, nápady, pocity, rozumí slyšenému, umí formulovat otázky, odpovídat
 • bez zábran komunikuje s ostatními dětmi, navazuje a udržuje dětská přátelství, odmítá komunikaci, která je mu nepříjemná
 • uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou, umí se bránit projevům násilí jiného dítěte, ubližování a ponižování
 • má základní poznatky o sobě, o rodině, životě a činnostech člověka, o přírodě a přírodních jevech, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný

2. Voda, Voděnka

Hlavním smyslem tohoto bloku je poznávat různé formy vody v přírodě,

o životě ve vodě, o jedinečném významu vody pro život, o řece, která protéká naší obcí.

Specifické cíle:

 • rozvoj poznatků o vodě, o jejím významu a proměnách, o vodě v přírodě, seznámit se s jejími vlastnostmi, chápat rozdíl mezi řekou, rybníkem, mořem, co je déšť apod.
 • poznat, že i ve vodě je život /vodní tvorové, rostlinstvo/
 • provést různé pokusy, umožnit dětem si s vodou hrát
 • chápat vodu jako prostředek k péči o zdraví, dodržování hygieny a čistoty, ale také zdroj radosti, zábavy, her a sportovního vyžití
 • poučit děti o nebezpečích, které jim hrozí
 • rozšířit repertoár dětských písní a básní s tématikou o vodě
 • pochopit, že bez vody života není, že jí potřebují všichni tvorové /lidé, zvířátka i rostliny/

Hlavní činnosti:

 • rozhovory nad obrázky, voda v přírodě/, experimenty s vodou, zapouštění barev do vody, malba mokrým štětcem na různé podklady, pozorování při pobytu venku – voda v přírodě, počasí /déšť, bouřka, prohlížení encyklopedií – vyprávíme si o moři /dle vlastní zkušeností a zážitků
 • provádíme pokusy s rostlinkami
 • voda v našem okolí – řeka Ohře
 • pečlivě si myjeme ruce /po celý rok/ před i po jídle, po použití WC, po různých výtvarných či pracovních činnostech
 • nácvik, zpěv a přednes písní a básní o vodě
 • čteme si příběhy dětských hrdinů /s náměty o vodě/
 • hrajeme si s vodou, sprchujeme se, otužujeme – dle počasí venku
 • povídáme si o nebezpečích, které nám hrozí /nachlazení, utonutí, špinavá voda jako zdroj infekce a nákazy apod.

Očekávané výstupy:

 • dítě má povědomí o významu vody pro život člověka, o výskytu vody v přírodě, jejích proměnách, vlastnostech,…
 • umí s vodou hrát, provádět různé pokusy a pozorování
 • umí vodu používat jako prostředek k péči o zdraví, dodržování hygieny a čistoty
 • je poučeno o nebezpečích, která dětem hrozí
 • recituje básně a zpívá písně o vodě
 • chápe, že je voda životně důležitá

3. Z pohádky do pohádky

Už se těšíme na výlet do světa pohádek, který je dětem velmi blízký. Pohádky si čteme každý den před spaním, často si pohádky hrajeme, vyprávíme. Chceme dosáhnout toho, aby děti uměly poznat pohádku podle typických znaků, aby chápaly, že v pohádkách vítězí dobro nad zlem, učí se chápat jejich moudra a ponaučení. Opět uspořádáme „výpravu za pohádkou“

Specifické cíle:

 • chápat prastaré moudro v pohádkách /dobro a láska vítězí nad zlem/
 • umět pochopit, vyjádřit a popsat vlastnosti jednotlivých pohádkových postav
 • rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování, umět reprodukovat část textu
 • výtvarně ztvárnit své představy a fantazie
 • poznat a pojmenovat dle charakteristických znaků známé pohádky / dle obrázku, úryvku, jména hlavních hrdinů, rekvizit, umět odhalit záměrnou chybu v názvu pohádek apod.
 • umět se při poslechu pohádek na čtený text soustředit

Hlavní činnosti:

 • poslech četby pohádek /známých a neznámých/, rozhovory, vyprávění o slyšeném textu, o ponaučeních, která z pohádek vyplývají, ověřování pomocí otázek, zda jej děti chápou
 • povídáme si vlastnostech hlavních hrdinů /kladných i záporných/, o příčinách i důsledcích jejich chování, pokoušíme se o vyjádření těchto postav verbálně i neverbálně /pantomimou, pomocí hudebního nástroje, pohybem,…
 • pohádky vyprávíme, promítáme, hrajeme /využíváme loutky, maňásky, čepičky pro dramatizaci, obrázky, zástupné rekvizity,…
 • malujeme obrázky pohádek, vykreslujeme omalovánky, vyrábíme loutky, rekvizity, využíváme všech dostupných materiálů a postupů, které jsou děti schopné zvládnout
 • dáváme si hádanky /slovní, obrázkové/ hrajeme hru „Popletené pohádky“ – odhalujeme chyby v názvech pohádek, hledáme kamarády k postavičkám, doplňujeme jejich jména např. Křemílek a? Jeníček a? Štaflík a ?
 • chystáme každoroční výpravu za pohádkou /Pohádkový les, Výprava po stopách …
 • hrajeme pohybové hry /Byla jedna Růženka, Na Palečka a Obra,…
 • dle možnosti pohádky navštěvujeme v kulturních zařízeních, zveme je i do naší MŠ

Očekávané výstupy:

 • dítě chápe životní moudro a ponaučení v pohádkách
 • umí poznat a vyjádřit vlastnosti jednotlivých hrdinů /kladných i záporných/
 • umí reprodukovat slyšený text, samostatně či pomocí otázek vyprávět děj
 • umí výtvarně ztvárnit dané pohádkové výjevy
 • umí podle charakteristických rysů a znaků poznat a pojmenovat známé pohádky
 • umí se na poslech textu soustředit

4. Těšíme se do školy

Tento blok plníme v průběhu celého školního roku ve formě tzv. doplňkové činnosti pro předškoláky, výjimečně do plnění úkolů zapojujeme i děti 4 a 5leté (vždy dle charakteru činností, celkového počtu dětí a jejich zájmu) Celkově se zaměřujeme na grafomotoriku, matematické představy, hry se slovy, rozvoj logického myšlení a stimulace paměti, schopnosti záměrně se soustředit na činnost a tuto činnost s trpělivostí dokončit. Využíváme pestré škály pracovních listů, elektronických přístrojů, pískovniček, apod.

Tento blok plníme formou doplňkové činnosti s předškolními dětmi po celý školní rok!

Specifické cíle:

 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • osvojení některých dovedností, které předcházejí psaní a čtení, provádět cvičení na koordinaci oka a ruky
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie
 • dokázat vyvinout volní úsilí, soustředit se, umět dokončit započatou činnost
 • umět postupovat podle pokynů a instrukcí
 • základní matematické pojmy
 • rozvoj samostatnosti v sebeobslužných dovednostech, ochotně pomáhat druhým, mladším kamarádům

Hlavní činnosti:

 • procvičujeme oblast hrubé i jemné motoriky
 • uvolňujeme ramenní, loketní a zápěstní kloub, snažíme se o správné držení těla a úchop tužky při psaní
 • využíváme pískovničky, ve kterých si děti zkouší psát jednoduché grafické cviky do písku dle předlohy, také celé řady pracovních listů – vykreslování, psaní graf. cviků do linek, cviky na procvičování uvolňování zápěstního kloubu a lehkého držení tužky, apod.
 • procvičujeme orientaci v prostoru /vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, vizuomotoriku – cviky na koordinaci oka a ruky
 • pomocí didaktických her procvičujeme základní matematické pojmy, orientaci v číselné řadě
 • zařazujeme slovní hrátky se slovy – poznáváme hlásky na začátku a konci slov, analýzu a syntézu slov p-e-s , l-e-s apod.
 • zařazujeme hry na procvičení sebeobslužných dovedností – látkový panák /zavazujeme a rozvazujeme, zapínáme a rozepínáme, v šatně pomáháme mladším kamarádům s oblékáním apod.
 • neustále procvičujeme paměť nácvikem nových písní a básní, hrajeme hry „Co se ve třídě změnilo?“ „Kdo se nám schoval?“
 Podmínky ke vzděláváníSpolupráce s rodičiSpolupráce s ostatními subjektyVýsledky vzdělávání dětíPersonální oblastŠkolní klima  
Cíle  Udržení a postupné zlepšování stávajících podmínek ke vzdělávání v MŠSpokojenost rodičů,udržení kvalitní spolupráce s rodiči„Otevřená školka“Dosažení co nejkvalitnějších výsledků odpovídajícím individuálním možnostem dětíOdborně vzdělaná pedagogická osobnostSpokojenost dětí i učitelek v MŠ
Kritéria  Dostatek finančních zdrojů,úzká spolupráce s OÚ,sponzoři, granty  Naplněnost MŠ v rámci demografie obce a ind. možností rodičů,zapojení rodičů do činnosti MŠČetnost a rozmanitost akcíIndividuální pokrok jednotlivých dětíDVPP,citlivý přístup k dětem a nadšení pro práciSpokojené dítě i pedagog, kvalita vztahů,důvěra, elán pracovat      
Nástroje  Monitorování, diskuzePravidelné třídní schůzky, pohovory, časopis “Mateřinkový zpravodaj“Pracovní schůzky při plánování akcíAnalýza dětských prací, výstavky výrobků a prací v šatně MŠ, veřejná vystoupeníPozorování, rozhovor, návštěvy mezi ZŠ a MŠ,výměna zkušeností, pg.rady      Pozorování, dotazník, rozhovor
Časový harmonogramPrůběžně  Třídní schůzky 1x  ročně,zápis do MŠ 1x ročně,dotazník cca 1x za 2 roky,průběžně -zapojení rodičů do akcí pořádaných MŠPrůběžně  Průběžně  Průběžně  Průběžně  

7. Evaluační systém

   7.1 Evaluace – metody

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve vztahu k podmínkám RVP PV.

METODY HODNOCENÍ, PROSTŘEDKY A EVALUACE

 Metody pro pedagogickou hodnocení:

 • rozhovory, konzultace
 • diskuse
 • hospitace, po hospitační rozbor
 • pozorování
 • analýza třídní i školní dokumentace
 • analýza programů, projektů
 • kontrola
 • dotazník
 • anketa
 • rozbor mediálních ohlasů
 • pozorování výsledků s plánovanými cíli
 • analýza vlastní pedagogické i řídící práce

7.2 Prostředky evaluace

 • sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP vzhledem k zaměstnancům  a dětem
 • průběžné vyhodnocování ŠVP vzhledem k požadavkům RVP
 • průběžné vyhodnocování TVP – na poradách
 • sledování a hodnocení kvality práce provozního zaměstnance – školnice
 • sledování a hodnocení kvality práce pedagogických zaměstnanců – kontrolní a hospitační činnost, zápisy do archů „Záznam o hospitaci
 • průběžné hodnocení vzdělávacího procesu školy vzhledem k plánovanému záměru školy
 • závěrečné pololetní a roční hodnocení – porovnání průběhu a výsledků vzdělávání se vzdělávacími cíli RVP a ŠVP
 • sledování spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky
 • kontroly dodržování vnitřních norem školy, pracovního a organizačního řádu školy a plnění pracovní náplně
 • kontroly vedení třídní a jiné svěřené dokumentace

8. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVÁCÍMI POTŘEBAMI

RVP PV vychází ve své základní kombinaci s respektování individuálních potřeb a možností dítěte.

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření (16. odst. Školského zákona).

8.1 POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PŘÍZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

8.1   

・rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné

・účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plně zapojen a maximální využití vzdělávacího potencionálního každého dítěte

・podpůrná opatření 1. stupně stanovuje MŠ

・MŠ vytváří PLPP (plán pedagogické podpory)

・učitelé spolupracují a dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení                                                                                                        

8.2 SYSTÉM PÉČE O DĚTI S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

・pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP vytváří učitelka na základě spolupráce s PPP a po určení stupně opatření

・učitelka ve třídě s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami vytváří IVP

   8.3           PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

・podmínky pro vzdělání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí

・pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit:

・uplatnění principu diferenciace a individualizace při plánování a organizování činností

・osvojení specifických dovedností v oblasti hygieny, sebeobsluhy, hygienických návyků

・spolupráce se zákonnými zástupci, odborníky, poradnou s právními předpisy

・zajištění přítomnosti asistenta, pedagoga podle stupně opatření

9. VZDĚLÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH

・při identifikaci nadáni dítěte vytvoří paní učitelka ve spolupráci a odborníky individuální program pro plné využití potenciálu nadaného dítěte