Přeskočit na obsah

Výchovné poradenství

PORADENSKÁ ČINNOST

Výchovný poradce na naší škole: Mgr. Dita Ševčíková, speciální pedagog
e-mail: ditasevcikova@seznam.cz

metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Dita Ševčíková

Hodnocení MPP

Školní preventivní strategie

Generální informovaný souhlas rodičů s činností školního speciálního pedagoga: Dokument ke stažení

KONZULTAČNÍ HODINY – šk.rok 2022/2023

středa 12:00 – 13:00,  jiný termín konzultace je možný po předchozí dohodě

 NABÍZÍME:

  • individuální konzultace pro žáky i jejich zákonné zástupce
  • řešení osobních, výchovných i výukových problémů
  • pomoc při profesní orientaci žáků
  • sestavování a kontrola individuálních vzdělávacích programů
  • zprostředkování vyšetření na odborném pracovišti (PPP, SVP, Dyscentra…)

 

INFORMACE O DALŠÍM STUDIU

Informace o oborech středoškolského studia

informace o dnech otevřených dveří a dalších prezentačních akcích škol

příprava na přijímací zkoušky

pomoc při vyplňování přihlášek na SŠ

vydávání zápisových lístků

Kontakty na organizace poskytující odbornou pomoc:

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje Pracoviště Kadaň
Fibichova 1129
432 01 Kadaň (mapa)

Tel./fax: 474 334 487
Tel.: 474 332 427
E-mail: kadan@pppuk.cz
Web: http://www.pppuk.cz/poradny/kadan

Občanské sdružení Světlo Kadaň
Statutární zástupce: Bc. Jan Hudák

Jana Švermy 6, 43201 Kadaň

Tel.: 603 804 191

E-mail: ossvetlo@os-svetlo.net

Web: http://ossvetlokadan.webnode.cz/

Poradna „Klíč“ – Mgr. Romana Adámková

Jungmannova 747, Kadaň 432 01

tel: 605 874 498

E-mail: romana.adam@seznam.cz

http://poradna-klic.webnode.cz/

SVP Dyáda Most

Růžová č.1408,434 01 Most

tel: 476 704 017, 476 701 063

email: sypmost@volny.cz

http://www.svp-dyada.cz/

pobočka Chomutov:

Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov

tel: 474 621 682

email: svpchomutova@volny.cz

RADKA, agentura pro rodinu a mezilidské vztahy

Kpt. Jaroše 630
432 01 Kadaň
tel.: 737 734 716

www.radka.kadan.cz

Logopedická základní škola a SPC

Měcholupy 1, 439 31  Měcholupy

tel: 603 835 777

specialniskola@lzs-mecholupy.cz

http://www.lzs-mecholupy.cz/