Přeskočit na obsah

Dopis rodičům

dopis v pdf

Vážení rodiče,

     chtěli bychom Vám tímto způsobem poskytnout informace, které by mohly zlepšit naši vzájemnou spolupráci. Věříme, že každý z Vás zde najde něco, co jej bude zajímat.

 

 1. Devět tříd zdejší ZŠ navštěvuje v letošním roce 151 žáků.
 2. Ve všech ročnících vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu SPOLU (ŠVP), využíváme interaktivní tabule, dataprojektory a dostupné interaktivní učebnice.
 3. Učebnice jsou žákům zapůjčovány zdarma. Pokud je však výrazně poškodí, nebo ztratí, budeme požadovat novou učebnici.
 4. Informace o chování a prospěchu žáků můžete vidět okamžitě ve ŠKOLE ONLINE, osobní pohovory s vyučujícími proběhnou ve Dnech otevřených dveří /viz tabulka/. Třídní schůzky si svolává třídní učitel podle potřeby, nebo na podnět rodičů. Setkat se s vyučujícími můžete samozřejmě kdykoliv po předchozí dohodě.
 5. Nepřítomnost žáka je nutné omluvit do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti, omluvenku napište v systému ŠKOLAONLINE, jinak bude nepřítomnost brána jako neomluvená. Podmínky uvolňování stanoví školní řád.
 6. Konzultace s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence Mgr. Ševčíkovou je možná kdykoliv po předchozí dohodě.
 7. Kurzy včetně lyžařského výcviku pro 6.-9. ročník jsou součástí ŠVP, vztahuje se na ně školní řád včetně omlouvání. Počítejte s tím, že vybavení si musíte zajistit včas sami.
 8. Připravujeme různé celoškolní projekty a akce. Uvítáme Vaši pomoc při organizaci, ozvěte se nám, prosím.
 9. Na základě Vaší písemné žádosti mohou být žáci vyššího stupně dojíždějící z Okounova uvolněni z výuky ve 13:10 a žáci ze Stráže a Boče z odpoledního vyučování v 15:10.
 10. Provoz školní družiny je od 6.00 do 16.00 hodin. Po dobu vedlejších prázdnin bude ŠD v provozu jen při zájmu rodičů.
 11. Cena za 1 oběd je pro žáky ve věku 7-10 let 22 Kč, ve věku 11-14 let 24 Kč a ve věku 15 let 26 Kč. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce.
 12. V případě nepřítomnosti je třeba obědy odhlásit /přihlásit/ den předem, nejpozději však ráno do 8.00 hodin daného dne na tel. čísle 474394121 nebo osobně v kanceláři školy u paní Ondráčkové. Můžete také použít adresu ondracek.jana@seznam.cz.
 13. Platbu stravného proveďte bankovním převodem na účet číslo: 109561135/0300, variabilní symbol je číslo strávníka (do poznámky napište jméno dítěte).

Podrobné informace o chodu školy získáte ve školním řádu, který Vám přinese Vaše dítě domů k přečtení a celý je k nahlédnutí na webových stránkách školy. Ve školním řádu nastaly loni změny ohledně mobilních telefonů a zvýšených hygienických opatření, a to zejména ve školní jídelně a na sociálních zařízeních. Děti letos opět budou moci používat své mobilní zařízení ve výuce, během které budou mít přístupný internet přes wi-fi školy. Učitelé, kteří nebudou mobily ve výuce potřebovat, mají právo požádat žáky o odložení mobilního zařízení na místo určené učitelem. Žáci tuto žádost musí bezodkladně akceptovat. Na začátku školního roku bude omezený provoz ve školní jídelně, až do jejího dostavění (slíbeno k 31. 10. 2021), žádám všechny o toleranci a ohleduplnost.

_________________________________________________________________________________________________________

Milí rodiče,

děkujeme za pomoc a podporu Vám i všem našim partnerům, díky nimž se podařilo zkvalitnit vybavení naší školy. I nadále uvítáme Vaše návrhy, podněty, připomínky a budeme rádi za každou Vaši pomoc při všech školních i mimoškolních akcích. V příštím roce se s pomocí partnerů a projektu EU pokusíme zmodernizovat učebnu matematiky a informatiky, včetně nábytku a nové interaktivní tabule. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařila také modernizace školní kuchyni, jako je letos kompletní výstavba nové školní jídelny, která se díky spodní vodě protáhla dle původního plánu.

              Naším společným cílem jistě je, aby byly Vaše děti v naší škole úspěšné a šťastné. Proto bych Vás chtěl požádat, abyste u Vašeho dítěte:

 

 • dohlédli na vhodný režim dne a dostatečně dlouhý spánek
 • stanovili pravidelnou dobu na učení. Nepřetěžujte děti, dopřejte jim také odpočinek, vhodný pitný režim a aktivní pohyb
 • byli trpěliví a důslední a nepřeceňovali význam známek
 • se zajímali o pocity, prožitky, úspěchy či zklamání
 • vedli dítě ke smysluplnému trávení volného času
 • naslouchali svému dítěti a chválili jej

Děkuji.

                                                                                                                                 Mgr. Josef Patík,

                                                                                                                                                         ředitel školy

 

Sportovní kurzy a ŠVP

 

Třída

Kurz

Počet žáků

Termín

Vedoucí

2.-3.

Plavání

34

21. 9. – 30. 11. 2021

Šímová+Perout./Drugd.

6.-9.

Lyžování

65

23. 1. – 28. 1. 2022

Šímová

1.-5.

ŠVP

86

Bude upřesněn

Konečná

1.-9.

Třídní výlety

145

27. – 28. 6. 2022

Třídní učitelé

6.

Táborníci

11

21. – 24. 6. 2022

Ševčíková

7.

Pěšáci

24

21. – 24. 6. 2022

Laudát

8.

Cyklokurz

10

21. – 24. 6. 2022

Ondráček, Chocholáček

9.

Vodácký

16

20. – 24. 6. 2022

Patík, Šímová

Další projekty a akce

 

Třídy

Projekty – akce

Termín

Koordinátor

VI.

Adaptační výlet

2. – 3. září

Konopková

IX.

Cyklistický výlet

11. září

Ondráček

II.

Pasování druháků a třeťáků na čtenáře

V plánu měsíce

Peroutová

I.-V.

AJ divadlo

V plánu měsíce

Gvoždiáková

VI. – IX.

Výlet Anglie

Dle možností

Gvoždiáková

I. – IX.

Halloween –  dýně, průvod

 ?? říjen

Ševčíková

IV.-IX.

Divadlo Most

V plánu měsíce

Ševčíková

I.-III.

Divadlo Most

V plánu měsíce

Drugdová

I.-IX.

Vánoční trhy

26. 11.

VŠICHNI

I.-VIII. (MŠ)

Mikuláš: nadílka

3. prosinec

 9. třída (obec)

I..-IX.

Filmy

V plánu měsíce

Ondráček 

I.-IX.

Pernštejni  

březen

Ondráček

I.-IX.

Ochutnávkové koše

NEBUDE

 

I.-III

Dopravní hřiště

červen

Chocholáček

2021/2022

     

VI.-IX.

Osečná/body z loňska a předloňska

23. – 27. 5.

Ondráček/Šímová

I.-IX.

Den Země

13. dubna

všichni

 

Informace ke všem akcím najdete včas na webových stránkách školy. Vzhledem ke stálým změnám hygienických pravidel se mohou termíny měnit, sledujte proto prosím naše webové stránky.

 

 

 

 

 

 

 

Řízení a organizace školního roku

Zahájení:

středa 1. září 2021

Podzimní prázdniny:

středa 27. října a pátek 29. října 2021

Ředitelské volno (úspora energie a deratizace):

25-26. říjen 2021

20. – 22. prosince 2021

Vánoční prázdniny:

čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022.

Vyučování začne pondělí 3. ledna 2022.

Ukončení vyučování v prvním pololetí

pondělí 31. ledna 2022

Pololetní prázdniny:

pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny:     

21. února. – 27. února 2022

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 14. dubna 2022

Ukončení vyučování v druhém pololetí:

čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny:

od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022

Období školního vyučování 2022/2023

začne ve čtvrtek 1. září 2022

Zápis do první třídy:                       v úterý 5. dubna 2022 od 14.00 do 16.00 hod. v přístavbě

Den otevřených dveří:                     9. prosince 2021 a 12. dubna 2022

Zápis do MŠ:                                    v týdnu 2. – 6. 5. 2022

 

 

Kroužky

(pokud není uveden termín, doplníme ho v průběhu měsíce září)

Kroužek

Třída

Kdy

Vedoucí

Pohybové hry

1.-4.

Časy a hodiny budou upřesněny

H. Konopková

Angličtina

školka

pátek 12:30

L. Valtrová

Florbal

6.-9.

Časy a hodiny budou upřesněny

R. Chocholáček/G. Šímová

Angličtina klub A

6.-7.

Časy a hodiny budou upřesněny

T. Gvoždiáková

Angličtina klub B

8.-9.

Časy a hodiny budou upřesněny

T. Gvoždiáková

Recitační kroužek

6.–9.

Časy a hodiny budou upřesněny

Gvoždiáková

Karate

1.-9.

středa 14:00 – 15:30

J. Patík

Kytara

6.-9.

Časy a hodiny budou upřesněny

D. Ševčíková

Příprava k přij. z M

9.

Časy a hodiny budou upřesněny

P. Laudát

Příprava k přij. z ČJ

9.

Časy a hodiny budou upřesněny

D. Ševčíková

Cyklistika a šipky

6.-9.

Časy a hodiny budou upřesněny

P. Ondráček

Kroužek matematiky

4.

Časy a hodiny budou upřesněny

O. Laudátová

Kroužky budou probíhat od měsíce října