Dopis rodičům

 

Vážení rodiče,

 

 

     chtěli bychom Vám tímto způsobem poskytnout informace, které by mohly zlepšit naši vzájemnou spolupráci. Věříme, že každý z Vás zde najde informaci, která jej bude zajímat.

Případné problémy a nejasnosti přijďte vyřešit s námi! Rádi Vám vyjdeme vstříc.

 

 1. Devět tříd zdejší ZŠ navštěvuje v letošním roce 146 žáků.
 2. Ve všech ročnících vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu SPOLU (ŠVP), využíváme interaktivní tabule, dataprojektory a dostupné interaktivní učebnice.
 3. Kurzy pro 6.-9. ročník jsou součástí ŠVP, vztahuje se na ně školní řád včetně omlouvání. Je nutné se na ně připravit i materiálně.
 4. Učebnice jsou žákům zapůjčovány zdarma. Pokud je však výrazně poškodí, nebo ztratí, budeme požadovat novou učebnici.
 5. Informace o chování a prospěchu žáků můžete vidět okamžitě ve ŠKOLE ONLINE, osobní pohovor s vyučujícími proběhnou ve Dnech otevřených dveří /viz tabulka/. Třídní schůzky si svolává třídní učitel podle potřeby, nebo na podnět rodičů. Setkat se s vyučujícími můžete samozřejmě kdykoliv po předchozí dohodě.
 6. Konzultace s výchovnou poradkyní pí Ševčíkovou, nebo metodičkou prevence pí Hniličkovou kdykoliv po předchozí dohodě.
 7. Nepřítomnost žáka je nutné omluvit do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti, omluvenku napsat v systému ŠKOLAONLINE, jinak bude nepřítomnost brána jako neomluvená. Podmínky uvolňování stanoví školní řád.
 8. Připravujeme různé celoškolní projekty a akce, při kterých uvítáme pomoc rodičů i ostatních zájemců.
 9. Žáci vyššího stupně dojíždějící ze Stráže a Boče budou uvolňováni z odpoledního vyučování v 15:05, z Okounova ve 13:10.
 10. Provoz školní družiny trvá od 6.00 do 16.00 hodin. Po dobu vedlejších prázdnin bude ŠD v provozu jen při zájmu rodičů.
 11. Cena za 1 oběd je pro žáky ve věku 7 –10 let 20,- Kč, ve věku 11 – 14 let 22,- Kč a ve věku 15 let 24,- Kč. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce.
 12. V případě nepřítomnosti je třeba obědy odhlásit /přihlásit/ den předem,  nebo nejpozději ráno do 8.00 hodin na tel. čísle 474394121, nebo osobně v kanceláři školy u vedoucí ŠJ pí Ondráčkové, nebo na adresu ondracek.jana@seznam.cz.
 13. Stravné se vybírá ve dnech uvedených na webových stránkách školy. Je možná platba bankovním převodem

 č.ú.: 109561135/0300, var. symbol je číslo strávníka, nebo v hotovosti. Platby nelze kombinovat. Ve výjimečných případech po tel. dohodě 474394121 s pí. Ondráčkovou, nebo každý den od 7:00 do 8:00 v kanceláři školy.

 

 

Podrobné informace o chodu školy získáte ve školním řádu, který Vám přinese Vaše dítě domů k přečtení a celý je k nahlédnutí na webových stránkách školy.

 

 

Milí rodiče,

   rádi bychom uvítali Vaše návrhy, podněty, připomínky … Budeme rádi za každou Vaši pomoc při všech školních i mimoškolních akcích. Zároveň děkujeme všem partnerům, kteří nám v minulém roce pomohli a díky nimž se podařilo zakoupit celou řadu potřebných věcí a tím zkvalitnit vybavení základní a mateřské školy.

 

V letošním roce se chceme pokusit s pomocí partnerů zakoupit nový nábytek a tabuli do čtvrté třídy.

 

 

     Věříme, že tento školní rok bude pro Vaše dítě úspěšný. Pomoci mu můžete i Vy. Jak?

 

 

Dohlédnutím na vhodný režim dne /dostatečně dlouhý spánek/.

Stanovením pravidelné doby na učení. Nepřetěžujte děti, dopřejte jim také odpočinek, vhodný pitný režim a aktivní pohyb.

Buďte trpěliví a důslední, nepřeceňujte význam známky.

              Zajímejte se o pocity, prožitky, úspěchy či zklamání Vašeho dítěte.

Veďte dítě ke smysluplnému trávení volného času.

Naslouchejte svému dítěti a chvalte jej.

 

 

 

                                                                                                                                 Vlastimil Hendrych,

                                                                                                                                                          ředitel školy

 

 

 

 

Sportovní kurzy a ŠVP

Třída Kurz Počet žáků Termín Vedoucí
2. – 3. Plavání 23 + 18 5.12.2017- 20.2. 2018 Peroutová,Konečná
6.-9. Lyžování 50 27.1.-1.2. 2018 Patík
1.-5. ŠVP 60 7.6.-14.6.2018 Konečná
6. Táborníci 15 20.-22.6.2018 Ševčíková
7. Pěšáci 13 20.-22.6.2018 Laudát,
8. Cyklokurz 13 19.-22.6.2018 Ondráček, Hniličková
9. Vodáci 20 18.-22.6.2018 Patík, Hendrych

 

Další projekty a akce

 

Třídy Projekty – akce Termín Koordinátor
IX. Profesní orientace – PPP Kadaň, září-listopad Ševčíková + PPP
IX. Zajímavá místa Anglie    
I.-IX. Helloween –  dýně, průvod, listopad Ševčíková
IV.-IX. Divadlo Most   Ševčíková
I.-III. Divadlo Most   Drugdová
I.-IX. Jarmark prosinec Laudátová
I.-V. (MŠ) Mikuláš:  nadílka    9.třída (obec)
I..-IX. Filmy  – prosinec Ondráček 
I.-IX. Pernštejni     Ondráček
I.-IX. Zdravá pětka březen Hniličková
VI.-IX. Besedy PPP celoročně Hniličková
I.-III Dopravní hřiště červen Peroutová
I.-IX. Den Země + čarodějnice květen Ondráček, Ševčíková
Vi.-IX Osečná květen Patík
I.-IX. Šampión školy celoroční Patík

 

 

Řízení a organizace školního roku

 

Zahájení: pondělí 4.9.2017
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
Vánoční prázdniny: budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
Ukončení vyučování v prvním pololetí středu 31. ledna 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. února  2018
Jarní prázdniny:       5. března. – 11. března. 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
Ukončení vyučování v druhém pololetí v pátek 29. června 2018
Hlavní prázdniny: od neděle 1. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
Období školního vyučování 2015/2016 začne v pondělí 3. září 2018

 

Zápis do první třídy:                        středa 4. dubna 2018 od 14.00 do 16.00 hod. v přístavbě

Den otevřený dveří:                         13. prosince 2017 a 9. května 2018

 

 

Kroužky

 

 

Kroužek Třída Kdy Vedoucí
Pohybové hry 1.-4. Čtvrtek 13:30 ( družina) Konopková
Kopaná 5.-9 Úterý, čtvrtek 16:30 Hendrych,Dinebier (Spartak)
Kopaná 1.-4 Úterý,čtvrtek15:00, 16:00 Hlaváček,Šťovíček, Hendrych
Angličtina školka Pondělí 12:30 Gvoždiáková
Cyklistika 1.-5 Pondělí 16:00 Hendrych
Angličtina úroveň A   Bude upřesněno Gvoždiáková
Angličtina úroveň B   Bude upřesněno Gvoždiáková
Matematika 5. Úterý 13:00 Laudátová
Karate 1.-9. Středa 14:00 – 15:30 (od října) Patík
Kytara 1   Pondělí 13:45 Ševčíková
Kytara 2   Pondělí 12:30 Ševčíková
Příprava k přij. z M 9. Úterý 13:45 Laudát
Doučování 5. Čtvrtek  12:45 Hladíková
Příprava k přij. z Čj 9. Středa 14:00 (1x za 14 dnů) Ševčíková

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory