Dopis rodičům

 

                                                         Vážení rodiče,

     chtěli bychom Vám tímto způsobem poskytnout informace, které by mohly zlepšit naši vzájemnou spolupráci. Věříme, že každý z Vás zde najde informaci, která jej bude zajímat.

Případné problémy a nejasnosti přijďte vyřešit s námi! Rádi Vám vyjdeme vstříc.

 

 1. Devět tříd zdejší ZŠ navštěvuje v letošním roce 153 žáků.
 2. Ve všech ročnících vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu SPOLU (ŠVP), využíváme interaktivní tabule, dataprojektory a dostupné interaktivní učebnice.
 3. Kurzy včetně lyžařského výcviku pro 6. – 9. ročník jsou součástí ŠVP, vztahuje se na ně školní řád včetně omlouvání. Je nutné se na ně připravit i materiálně.
 4. Učebnice jsou žákům zapůjčovány zdarma. Pokud je však výrazně poškodí nebo ztratí, budeme požadovat novou učebnici.
 5. Informace o chování a prospěchu žáků můžete vidět okamžitě ve ŠKOLE ONLINE, osobní pohovor s vyučujícími proběhnou ve Dnech otevřených dveří /viz tabulka/. Třídní schůzky si svolává třídní učitel podle potřeby, nebo na podnět rodičů. Setkat se s vyučujícími můžete samozřejmě kdykoliv po předchozí dohodě.
 6. Konzultace s výchovnou poradkyní pí Ševčíkovou nebo metodičkou prevence pí Hniličkovou probíhají kdykoliv po předchozí dohodě.
 7. Nepřítomnost žáka je nutné omluvit do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti, omluvenku musíte napsat v systému ŠKOLAONLINE, jinak bude nepřítomnost brána jako neomluvená. Podmínky uvolňování stanoví školní řád.
 8. Připravujeme různé celoškolní projekty a akce, při kterých uvítáme pomoc rodičů i ostatních zájemců.
 9. Žáci vyššího stupně dojíždějící ze Stráže a Boče budou uvolňováni z odpoledního vyučování v 15:10, z Okounova ve 13:10.
 10. Provoz školní družiny trvá od 6.00 do 16.00 hodin. Po dobu vedlejších prázdnin bude ŠD v provozu jen při zájmu rodičů.
 11. Cena za 1 oběd je pro žáky ve věku 7 –10 let 20,- Kč, ve věku 11 – 14 let 22,- Kč a ve věku 15 let 24,- Kč. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce.
 12. V případě nepřítomnosti je třeba obědy odhlásit /přihlásit/ den předem, nebo nejpozději ráno do 8.00 hodin na tel. čísle 474 394 121, nebo osobně v kanceláři školy u vedoucí ŠJ pí Ondráčkové, nebo na adresu ondracek.jana@seznam.cz.
 13. Stravné se vybírá ve dnech uvedených na webových stránkách školy. Je možná platba bankovním převodem

Číslo účtu: 109561135/0300, variabilní symbol je číslo strávníka (do poznámky napište jméno dítěte), nebo v hotovosti. Platby nelze kombinovat. V nutném případě kontaktujte paní Ondráčkovou v 7-8 hodin.

 

 

Podrobné informace o chodu školy získáte ve školním řádu, který Vám přinese Vaše dítě domů k přečtení. Celý je k nahlédnutí na webových stránkách školy.

 

 

Milí rodiče,

   rádi bychom uvítali Vaše návrhy, podněty, připomínky … Budeme rádi za každou Vaši pomoc při všech školních i mimoškolních akcích. Zároveň děkujeme všem partnerům, kteří nám v minulém roce pomohli a díky nimž se podařilo zakoupit celou řadu potřebných věcí a tím zkvalitnit vybavení základní a mateřské školy.

 

V letošním roce se chceme pokusit s pomocí partnerů a projektu EU Šablony II. kterého se zúčastníme zmodernizovat učebnu čtvrté třídy včetně nábytku a nové interaktivní tabule do čtvrté třídy a učeben matematiky a přírodopisu.

 

 

     Věříme, že tento školní rok bude pro Vaše dítě úspěšný. Pomoci mu můžete i Vy. Jak?

 

 

Dohlédnutím na vhodný režim dne /dostatečně dlouhý spánek/.

Stanovením pravidelné doby na učení. Nepřetěžujte děti, dopřejte jim také odpočinek, vhodný pitný režim a aktivní pohyb.

Buďte trpěliví a důslední, nepřeceňujte význam známky.

              Zajímejte se o pocity, prožitky, úspěchy či zklamání Vašeho dítěte.

Veďte dítě ke smysluplnému trávení volného času.

Naslouchejte svému dítěti a chvalte jej.

 

 

 

                                                                                                                                 Josef Patík,

                                                                                                                                                    ředitel školy

 

 

 

 

Sportovní kurzy a ŠVP

 

Třída Kurz Počet žáků Termín Vedoucí
2. – 3. Plavání 23 17. 9. 2018- 26. 11. 2018 Hniličková/Slivoňová
6. – 9. Lyžování 50 20. 1. – 25. 1. 2019 Hniličková/ Patík
1. – 5. ŠVP 90 17. 6. – 21. 6. 2019 Konečná
6. Táborníci 10 19. – 21. 6. 2019 Ševčíková
7. Pěšáci 16 18. – 21. 6. 2019 Laudát,
8. Cyklokurz 13 18. – 21. 6. 2019 Ondráček
9. Vodácký 16 18. – 21. 6. 2019 Patík, Hniličková

 

Další projekty a akce

 

Třídy Projekty – akce Termín Koordinátor Propagace
IX. Profesní orientace – PPP Kadaň, září-listopad Ševčíková + PPP IX.
IX. Adaptační pobyt září Hniličková IX.
I.-V. AJ divadlo prosinec Gvoždiaková I.-V.
IX. Výlet Anglie duben Gvoždiáková VI. -IX.
I.-IX. Helloween –  dýně, průvod, listopad Ševčíková I.-IX.
IV.-IX. Divadlo Most   Ševčíková IV.-IX.
I.-III. Divadlo Most   Drugdová I.-III.
I.-IX. Výstava prosinec Laudátová/Gvoždiaková/

Ševčíková

I.-IX.
I.-V. (MŠ) Mikuláš:  nadílka prosinec  9. třída (obec) I.-V. (MŠ)
I..-IX. Filmy  – prosinec Ondráček  I..-IX.
I.-IX. Pernštejni   březen Ondráček I.-IX.
I.-IX. Ochutnávkové koše březen Hniličková I.-IX.
VI.-IX. Besedy PPP celoročně Hniličková VI.-IX.
I.-III Dopravní hřiště červen Peroutová/Drugdová I.-III
I.-IX. Den Země + čarodějnice květen Ondráček, Ševčíková I.-IX.
VI.-IX Osečná/jen body květen Hniličková V.-VIII.

 

 

Řízení a organizace školního roku

 

Zahájení: v pondělí 3. září 2018
Podzimní prázdniny: pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny: budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Ukončení vyučování v prvním pololetí ve čtvrtek 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny:       11. března. – 17. března. 2019
Velikonoční prázdniny: připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019
Ukončení vyučování v druhém pololetí v pátek 28. června 2019.
Hlavní prázdniny: od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019
Období školního vyučování 2015/2016 začne v pondělí 2. září 2019

Zápis do první třídy:                        úterý 2. dubna 2019 od 14.00 do 16.00 hod. v přístavbě

Den otevřený dveří:                         13. prosince 2018 a 9. května 2019

 

Kroužky

 

Kroužek Třída Kdy Vedoucí
Pohybové hry 1. -4. Úterý 13:30 (družina) Konopková
Kopaná 1.-4 Úterý,čtvrtek15:00, 16:00 Hlaváček, Šťovíček,
Angličtina školka Pátek 9:00 Gvoždiáková
Cyklistika + běh 1.-5 Čtvrtek 16:00 Hniličková
Angličtina úroveň A 6+7 Středa 14:00 (1x za 14 dnů) Gvoždiáková
Angličtina úroveň B 8+9 Pátek 7:00 Gvoždiáková
Karate 1.-9. Středa 14:00 – 15:30 Patík
Kytara 1   Úterý 13:30-14:30 Ševčíková
Příprava k přij. z M 9. Úterý 13:45 (1x za 14 dnů) Laudát
Příprava k přij. z Čj 9. Středa 11:40 Ševčíková
Pohybové hry 1. -4. Úterý 13:30 (družina) Konopková
Výtvarný kroužek 1. -9. Bude upřesněno dětem Valtrová

 

 

 

S úctou a pozdravem

Ředitel školy

Mgr. Josef Patík

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory