Přeskočit na obsah

Zaměstnanci školy

Ředitel školy

Mgr. Josef Patík
zsperstejn@gmail.com

Učitelé

1. třída
Mgr. Iva Drugdová
učitelka
iva.drugdova@zsperstejn.cz

2. třída
Mgr. Kateřina Spurná
učitelka
katerina.spurna@zsperstejn.cz

3. třída
Mgr. Kateřina Mravcová
učitelka
katerina.mravcova@zsperstejn.cz

4.třída
Mgr. Olga Laudátová
učitelka
olga.laudatova@zsperstejn.cz

5.třída
Mgr. Marcela Hladíková
učitelka
marcela.hladikova@zsperstejn.cz

6.třída
Martina Bartušková Elisová
učitelka
martina.bartuskova@zsperstejn.cz

7.třída
Mgr. Petr Laudát
učitel
petr.laudat@zsperstejn.cz

8.třída
Mgr. Helena Konopková
učitelka
helena.konopkova@zsperstejn.cz

9.třída
Ing. Pavel Ondráček
učitel, ICT koordinátor
pavel.ondracek@zsperstejn.cz

Mgr. Dita Ševčíková
učitelka, výchovná poradkyně  dita.sevcikova@zsperstejn.cz

Mgr. Gabriela Balažík Šímová
učitelka
gabriela.simova@zsperstejn.cz

Mgr. Lucie Průchová
učitelka
lucie.pruchova@zsperstejn.cz

Mgr. Markéta Shamal Keslová
učitelka
marketa.keslova@zsperstejn.cz

Asistenti pedagoga

Mgr. Naděžda Hynková

Bc. Lucie Pospíšilová, DiS.

Lenka Valtrová, DiS.

Roman Chocholáček

Školní družina

Stanislava Linzová
vedoucí ŠD, vychovatelka

Iva Slivoňová
vychovatelka

Mateřská škola

Martina Králová
vedoucí MŠ
martina.kralova@zsperstejn.cz

Michaela Pečenková
učitelka MŠ
michaela.pecenkova@zsperstejn.cz

Marcela Nováková
učitelka MŠ
marcela.novakova@zsperstejn.cz

Petra Hamatová
učitelka MŠ
petra.hamatova@zsperstejn.cz

Provozní zaměstnanci

Jana Ondráčková
administrativní pracovnice
ondracek.jana@seznam.cz

Monika Ondičová
školnice ZŠ

Olga Včelařová
školnice MŠ

Andrea Řezáčová
uklízečka ZŠ

Daniel Jenčuš
údržbář

Jiřina Jindrová
vedoucí školní jídelny
jidelna@zsperstejn.cz

Stanislava Reslerová
kuchařka

Dagmar Huráňová
kuchařka

Věra Nezbedová
kuchařka