Přeskočit na obsah

Zaměstnanci školy

Naši zaměstnanci 

Ředitel školy : Mgr. Josef Patík, zsperstejn@gmail.com

2.třída : Mgr. Ivana Konečná, ivana.konecna@zsperstejn.cz

3.třída: Mgr. Iva Drugdová, iva.drugdova@zsperstejn.cz

1.třída :  Mgr. Kateřina Spurná, katerina.spurna@zsperstejn.cz

5.třída :  Mgr. Olga Laudátová, olga.laudatova@zsperstejn.cz

4.třída : Mgr. Marcela Hladíková, marcela.hladikova@zsperstejn.cz

7.třída : Mgr. Helena Konopková, helena.konopkova@zsperstejn.cz

8.třída : Ing. Pavel Ondráček , ICT koordinátor, pavel.ondracek@zsperstejn.cz

9.třída :  Mgr. Markéta Shamal Keslová,  marketa.keslova@zsperstejn.cz

6.třída : Mgr. Petr Laudát, petr.laudat@zsperstejn.cz

učitelka, výchovný poradce: Mgr. Dita Ševčíková,  dita.sevcikova@zsperstejn.cz

učitelka: Mgr. Gabriela Balažík Šímová, gabriela.simova@zsperstejn.cz

učitelka: Mgr. Lucie Průchová, lucie.pruchova@zsperstejn.cz

učitelka: Martina Bartušková Elisová, martina.bartuskova@zsperstejn.cz

asistentka pedagoga: Mgr. Naděžda Hynková

asistent pedagoga: Roman Chocholáček, 

asistentka pedagoga: Bc. Lucie Pospíšilová, DiS. 

asistentka pedagoga: Lenka Valtrová, Dis

Vychovatelka : Stanislava Linzová

Vychovatelka: Iva Slivoňová

Administrativní pracovnice : Jana Ondráčková, ondracek.jana@seznam.cz

Školnice ZŠ: Monika Ondičová

Uklizečka ZŠ: Andrea Řezáčová

Údržbář: Daniel Jenčuš

Vedoucí MŠ: Martina Králová, martina.kralova@zsperstejn.cz

Učitelka MŠ: Michaela  Pečenková, michaela.pecenkova@zsperstejn.cz

Učitelka MŠ:  Marcela Nováková, martina.novakova@zsperstejn.cz

Učitelka MŠ: Petra Hamatová, petra.hamatova@zsperstejn.cz

Školnice MŠ: Olga Včelařová

Vedoucí školní jídelny: Jiřina Jindrová, jidelna@zsperstejn.cz

Vedoucí kuchařka: Jiřina Jindrová

Kuchařka: Stanislava Reslerová

Kuchařka: Dagmar Huráňová

Kuchařka: Věra Nezbedová