Přeskočit na obsah

Informace pro ZŠ

Informace pro rodiče dětí ZŠ

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání čitelně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu.

Cena čipu je 50,– Kč. Čip se hradí hotově v kanceláři školy. Pokud se neztratí či nezničí, bude platný po celou dobu stravování. Po ukončení stravování se za vrácený čip vrátí celá záloha.

V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit ve školní jídelně- záloha propadá a strávník si musí zakoupit nový čin. Starý čip bude zablokován!

Výdej obědů (pokud není zkrácena výuka) je v době od 11.30 do 14.00.

Stravu je nutné odhlásit a přihlásit den předem nebo nejpozději do 8.00 hodin daného dne.

Odhlašovat a přihlašovat žáky:

– na telefonním čísle 474 394 121

– v kanceláři školy u Jany Ondráčkové – e-mail ondracek.jana@seznam.cz

Rodiče nemocného dítěte musí odhlásit oběd. Neodhlášené obědy propadají bez náhrady. První den nemoci je možné vydat oběd do jídlonosičů. Výdej do jídlonosičů každý potvrdí podpisem a časem výdeje. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte nelze obědy odebírat. V souladu s legislativou upravující školní stravování musí být obědy odhlášeny.

Cena oběda:

Žáci 7 – 10 let 26,– Kč

11 – 14 let 29,– Kč

15 let 32,– Kč

Způsob hrazení stravného:

Bankovním převodem na účet školy 109561135/0300 vždy do 15. v měsíci na měsíc následující.

Zálohy:

1.-4. třída 550,– Kč

5.-8. třída 610,– Kč

9. třída 680,– Kč

Vaše platby musejí být na účtu školy nejpozději do 15. dne v měsíci na měsíc následující, jinak Vaše dítě nedostane oběd. Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka, které se dovíte v kanceláři školy. Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení strávníka a třídu (Novák Jan – 2.).

Stravné bude vyúčtováno 1x za školní rok (v červenci nebo v srpnu – termín bude upřesněn) – přeplatky Vám budou zaslány na účet, z kterého platby přicházejí.

Přihláška ke stravování