Informace pro MŠ

Informace pro rodiče dětí v MŠ

 Ceny stravného:

dopolední svačinka                      oběd                  odpolední svačinka

děti do 6. let                                7,– Kč                                      15,– Kč             6,– Kč

děti 7. let (odklad šk. doch.)       8,– Kč                                       17,– Kč            7,– Kč

Stravu je nutné odhlásit a přihlásit den předem nebo nejpozději do 8.00 hodin daného dne.

Odhlašování dětí MŠ se provádí:

–      u paní učitelky v budově MŠ

–      na tel. 474 394 149

V případě, že si dítě vyzvednete již po obědě a máte svačinku zaplacenou, prosíme, odhlaste ji hned ráno u paní učitelky. Jinak svačinka propadne.

Pitný režim dětí po denní pobyt ve školce zajištěn. Ovoce a zeleninu podáváme dětem dle cenové nabídky a kvality.

Pitný režim dětí po denní pobyt ve školce zajištěn. Ovoce a zeleninu podáváme dětem dle cenové nabídky a kvality.

Stravné se bude vybírat od 7.00 do 11.30, 12.00 do 15.30 a to v tyto dny:

24.9.2018, 22.10.2018, 26.11.2018, 17.12.2018, 21.1.2019, 25.2.2019, 25.3.2019, 29.4.2019, 27.5.2019

Dále je možno zaplatit od 7.00 do 8.00 každý den nebo zálohově bankovním převodem na účet školy 109561135/0300 vždy do 15. v měsíci.

Zálohy:

děti do 6. let                                     550,– Kč

děti 7. let (odklad šk. doch.)               600,– Kč

 Vaše platby musejí být na účtu školy nejpozději do 15. dne v měsíci na měsíc následující. Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka, které určí ved. ŠJ. Do zprávy pro příjemce uvádějte MŠ/příjmení a jméno strávníka.(MŠ/Novák Jan.). Stravné bude vyúčtováno 1x za školní rok – přeplatky si vyzvednete v kanceláři vedoucí jídelny koncem června (termín bude upřesněn). Číslo účtu: 109561135/0300

Školné na měsíc činí 250,– Kč.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory