Přeskočit na obsah

Informace pro MŠ

Informace pro rodiče dětí v MŠ

Ceny stravného:

dopolední svačinka   oběd      odpolední svačinka

děti do 6. let                                10,– Kč                 19,–          Kč 9,– Kč

děti 7. let (odklad šk. doch.)    11,– Kč                   21,– Kč     10,– Kč

Stravu je nutné odhlásit a přihlásit den předem nebo nejpozději do 8.00 hodin daného dne.

Odhlašování dětí MŠ se provádí:

– u paní učitelky v budově MŠ

– na tel. 474 394 149

V případě, že si dítě vyzvednete již po obědě a máte svačinku zaplacenou, prosíme, odhlaste ji hned ráno u paní učitelky. Jinak svačinka propadne.

Pitný režim dětí po denní pobyt ve školce zajištěn. Ovoce a zeleninu podáváme dětem dle cenové nabídky a kvality.

Způsob hrazení stravného:

Bankovním převodem na účet školy 109561135/0300 vždy do 15. v měsíci na měsíc následující.

Zálohy:

děti do 6. let 800,– Kč

děti 7. let (odklad šk. doch.) 890,– Kč

Vaše platby musejí být na účtu školy nejpozději do 15. dne v měsíci na měsíc následující. Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka, které se dovíte v kanceláři školy. Do zprávy pro příjemce uvádějte MŠ/příjmení a jméno strávníka.(MŠ/Novák Jan.).

Stravné bude vyúčtováno 1x za školní rok (v červenci nebo v srpnu – termín bude upřesněn )– přeplatky Vám budou zaslány na účet, z kterého platby přicházejí.

Školné na měsíc činí 300,– Kč. Platí se společně se stravným – číslo účtu: 109561135/0300