Přeskočit na obsah

Výchovné poradenství

PORADENSKÁ ČINNOST

Výchovný poradce na naší škole: Mgr. Dita Ševčíková, speciální pedagog
e-mail: ditasevcikova@seznam.cz

metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Dita Ševčíková

Minimální preventivní program

Hodnocení MPP

Školní preventivní strategie

Strategie prevence školní neúspěšnosti

Generální informovaný souhlas rodičů s činností školního speciálního pedagoga

KONZULTAČNÍ HODINY – šk.rok 2023/2024

úterý 12.00 – 13.00,  jiný termín konzultace je možný po předchozí dohodě

 NABÍZÍME:

  • individuální konzultace pro žáky i jejich zákonné zástupce
  • řešení osobních, výchovných i výukových problémů
  • pomoc při profesní orientaci žáků
  • sestavování a kontrola individuálních vzdělávacích programů
  • zprostředkování vyšetření na odborném pracovišti (PPP, SVP, Dyscentra…)

 

INFORMACE O DALŠÍM STUDIU

Informace o oborech středoškolského studia

informace o dnech otevřených dveří a dalších prezentačních akcích škol

příprava na přijímací zkoušky

pomoc při vyplňování přihlášek na SŠ

vydávání zápisových lístků

Kontakty na organizace poskytující odbornou pomoc:

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pracoviště Kadaň

Fibichova 1129
432 01 Kadaň (mapa)

Tel./fax: 474 334 487
Tel.: 474 332 427
email: kadan@pppuk.cz
http://www.pppuk.cz/poradny/kadan

Občanské sdružení Světlo Kadaň

Statutární zástupce: Bc. Jan Hudák
Jana Švermy 6, 43201 Kadaň
Tel.: 603 804 191
email: ossvetlo@os-svetlo.net

Poradna „Klíč“ – Mgr. Romana Adámková

Jungmannova 747, Kadaň 432 01
tel: 605 874 498
email: romana.adam@seznam.cz
http://poradna-klic.webnode.cz/

SVP Dyáda Most

Růžová č.1408,434 01 Most
tel: 476 704 017, 476 701 063
email: sypmost@volny.cz
http://www.svpdyada.cz/

pobočka Chomutov:
Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
tel: 474 621 682
email: svpchomutova@volny.cz

RADKA, agentura pro rodinu a mezilidské vztahy

Kpt. Jaroše 630, 432 01 Kadaň
tel.: 737 734 716
email: radka@kadan.cz
http://www.radka.kadan.cz

Logopedická základní škola a SPC

Měcholupy 1, 439 31  Měcholupy
tel: 603 835 777
email: specialniskola@lzs-mecholupy.cz
http://www.lzs-mecholupy.cz/