Školní družina

Vnitrni_rad_druziny_ 2015

Vychovatelky školní družiny :

  • Stanislava Linzová
  • Helena Konopková
  • Aneta Střihavková

 

 

 

                                                                                                                                

Provoz školní družiny:    Pondělí – pátek           6:00 – 8:00

                                                                           11:30 – 16:00

 

 

  1. Pro evidenci účastníků pravidelné činnosti ŠD je vyžadována písemná přihláška. U přihlášených žáků je docházka do ŠD celé pololetí povinná. Výše poplatku je stanovena směrnicí ředitele školy – 100 Kč měsíčně. Platba pololetně (září – prosinec, leden-červen)

 

  1. Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče písemně.

 

  1. Na hodnocení a klasifikaci chování v ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

 

  1. V prostoru přístavby školy je zakázáno bez dozoru učitele používat míče, pobíhat kolem budovy a jezdit na kole. Ve vlastním zájmu zde udržují pořádek. Po uzavření objektu se zde žáci nezdržují.

 

     5. Žáci 2. a 4. ročníku, kteří navštěvují ŠD, budou v hlavní budově školy. Rodič, který bude dítě                  vyzvedávat osobně, musí mít čip ke vstupu do školy. Ten si zakoupí v družině za 50 Kč u paní                Konopkové

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory