Přeskočit na obsah

Škola

 

Základní škola a Mateřská škola Perštejn

 

Základní škola Perštejn z roku 1996           Založení české školy v obci se datuje dnem 25. září 1934, budova školy pochází však již z počátku minulého století, kdy zde byla škola německá. První škola v obci byla založena v roce 1774. Dnešní Základní škola je zapsána pod č.j. PgO 226/96-00, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.

        1. ledna 2003 se sloučily do jednoho subjektu  Mateřská škola a Základní škola a v roce 2005 přijal subjekt  nový název, který vidíte nahoře.Součástí školy je i školní jídelna a družina.

        Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň.  První tři třídy a družina jsou v budově přístavby. Vyučování v základní  škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „SPOLU“, mateřská škola pracuje podle  vzdělávacího programu „Pojď si hrát, buď můj kamarád“.

    Škola organizuje kurzy: lyžařský, turistický, cyklistický, vodácký a také plavecký výcvik žáků. Dále škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnost zájmových kroužků.

      Škola využívá 2 počítačové učebny, celkem 27 pracovních míst vybavených notebooky s operačními systémy Windows 10 a Windows 11. V každé učebně je dataprojektor nebo interaktivní tabule a obou budovách školy je bezdrátové připojení k internetu.

        Škola se zaměřuje na co nejkvalitnější poskytování znalostí všem žákům, klade důraz na mravní výchovu žáků. Pedagogický sbor je stabilní a vzhledem k jeho složení  a místním podmínkám se zaměřuje na sportovní a pohybové aktivity dětí.

     Při škole působí Školní sportovní klub, jenž pořádá sportovní život dětí pomocí desítky akcí.