Přeskočit na obsah

Koncepce

Koncepce školy

Filozofii školy vyjadřuje její symbol, který si žáci sami navrhli – spokojení žáci. Chceme vychovávat žáky, kteří se dokáží zapojit do života, tedy žáky zdravě sebevědomé, schopné komunikovat, vyjádřit a obhájit svůj názor, žáky zvídavé, aktivní a pracovité s kladným vztahem k práci manuální i duševní. Ke splnění tohoto cíle vytváříme otevřené,  klidné a sdílné prostředí školy vyplývající z dobrých vztahů mezi vedením, učiteli, žáky a rodiči, ze vzájemné úcty, tolerance a pocitu spoluzodpovědnosti.