Přeskočit na obsah

Mateřská škola

ZÁPIS DO MŠ

-zápis proběhne v úterý 2. 5. 2023 od 9.00-12.00h

-přijímací řízení se uskuteční ve třídě MŠ

– kritéria pro přijetí dětí jsou k dispozici na internetových stránkách ZŠ a MŠ Perštejn

– k zápisu přinese zákonný zástupce rodný list nebo jeho kopii a očkovací průkaz nebo jeho kopii

– žádost vyplní na vyhrazeném místě a odevzdají

  vedoucí MŠ

  • kontaktní telefon pro případné informace:

Králová Martina, vedoucí MŠ  604 549 101

Přijetí k předškolnímu vzdělávání