Přeskočit na obsah

Inspekční zprávy

Na této stránce jsou k náhledu pouze aktuální inspekční zprávy ČŠI. Tyto dokumenty mají pouze informativní charakter. V případě, že se domníváte, že obsahují chyby, obraťte se prosím na Českou školní inspekci.

Standardní termín zveřejnění inspekční zprávy na internetových stránkách je do dvou měsíců od jejího uzavření a předání řediteli školy. Originály inspekčních zpráv jsou krátce po ukončení inspekce k dispozici pouze na místně příslušném inspektorátu ČŠI a inspektované škole (zde je možné rovněž získat starší inspekční zprávy zde nezobrazené).

 

Inspekční zprávu z října 2015 najdete tady:

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=6715

 

 

Inspekční zprávy ve formátu MS Word nebo od školního roku 2000/2001 v HTML

 

Začátek inspekce Konec inspekce Soubor Připomínky Znění připomínek
18.10.2004 19.10.2004 of1ay107.htm ne