Kritéria pro přijetí do MŠ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Perštejně stanovuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

1. Dítě s místem trvalého pobytu v spádové oblasti obce Perštejn, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. Tedy dítě které, které do 31. 8. daného roku dosáhne věku pěti let a starší..

2. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti obce Perštejn, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

3. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti obce Perštejn, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.

4. Dítě s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti obce Perštejn, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2018), podle data narození od nejstarších po nejmladší.

5. Ostatní děti z nespádové oblasti obce Perštejn v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy. Přednostně bude přijat v tomto bodu ten uchazeč, který má v MŠ již sourozence.

Podle stanovených kritérií bude postupovat ředitel školy, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.

V Perštejně 9.1.2018 Mgr. Vlastimil Hendrych, ředitel školy

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory